Skurvognsmøder uden chef er det nye middel mod social dumping

Fagforening og arbejdsgiver er gået sammen i nyt makkerskab mod social dumping.

Når Jakob Mathiassen møder nye udenlandske arbejdere på byggepladsen på Carlsberg, spørger han blandt andet, hvem de arbejder for, og om de har en overenskomst. Her får han en snak med en bygningsarbejder fra Afrika. (Foto: Anne Diklev Pallesen)

På byggepladsen i Carlsberg Byen i København er omkring 12 rumænere i arbejdstøj og sikkerhedshjelme dukket op til dagens informationsmøde.

Faglig sekretær i 3F Jakob Mathiassen deler brochurer ud om arbejdsforhold og rettigheder. Byggeholdets chef må vente med en smøg i hånden udenfor skurvognen, mens mødet er i gang.

Mødet er nemlig kun for arbejderne på byggepladsen.

En stor del af dem kommer fra udlandet - især fra lande i Østeuropa. Og det giver en udfordring, fortæller Jakob Mathiassen.

- De ved ikke, hvilke rettigheder de har. Der er utroligt mange ting, som vi tager for givet, som man ikke forstår, når man kommer fra udlandet, siger han.

Derfor inviterer han de udenlandske arbejdere til informationsmøder i den lille skurvognsby på pladsen. Møderne forgår i arbejdstiden, uden chef, og så er de resultatet af et samarbejde mellem fagforeningen 3F og totalentreprenøren Hoffmann.

'Denne arbejdsplads samarbejder med 3F BJMF', står der på skilte på byggepladsen på seks forskellige sprog. (Foto: Anne Diklev Pallesen © (c) DR)

Formålet er at sikre udenlandske arbejdere bedre arbejdsvilkår og forhindre dem i at blive udsat for social dumping.

- Vi taler om deres sygesikringskort, om deres lønsedler, om deres løn og arbejdsforhold, fortæller Jakob Mathiassen.

En god, tryg ramme

Ved store byggerier er der som regel en urskov af underentreprenører, der udfører arbejde for en hovedentreprenør - i dette tilfælde Hoffmann.

Derfor kan være svært at holde øje med om bygningsarbejderne, som ofte kommer fra udlandet, arbejder under ordentlige forhold og ikke bliver udsat for social dumping.

Her ses informationsmøderne som en del af løsningen.

- Vi kan etablere en god, tryg ramme og vise dem, at arbejdsgiveren, totalentreprenøren og bygherren alle er interesserede i, at de får viden om danske arbejdsforhold, og at de ikke bliver udnyttet, siger Jakob Mathiassen.

Håndværkere og byggeriarbejdere fra hele verden arbejder her på byggepladsen i Carlsberg Byen. Mange af arbejderne kender ikke til de rettigheder, de har her i Danmark. (Foto: Anne Diklev Pallesen © dr)

Han fortæller, at når han får nys om, at der er arbejdere, der ikke arbejder under overenskomst, eller de for eksempel ikke får løn, så giver han den information videre til Hoffmann, som derefter tager affære.

Samarbejdet har kørt siden februar 2019, og indtil nu har det resulteret i, at fem underentreprenører har tegnet overenskomst for deres arbejdere, og at tre underentreprenører er blevet opsagt og smidt ud af byggepladsen på grund af de vilkår, de arbejdede under, oplyser 3F.

Hos Hoffmann er man også glad for samarbejdet.

- Det har været en fin ordning for os lige netop på dette projekt i Carlsberg Byen, siger administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen.

I brancheorganisationen Dansk Byggeri ser man samarbejdet som en god mulighed for at forhindre social dumping på arbejdspladserne.

- Tankegangen om, at man har en dialog og et samarbejde mellem vores medlemmer (arbejdsgiverne, red.) og fagforeningerne og deres medarbejdere, synes vi, er en god ide, siger Peter Stenholm, direktør for Arbejdsgiversekretariatet og Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri.

Det er her i den grønne skurvogn (th.), at informationsmøderne bliver afholdt. (Foto: Anne Diklev Pallesen © (c) DR)

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet har fagforeninger og arbejdsgiverne en fælles interesse i, at der ikke sker social dumping på byggepladserne.

Derfor tror han, at den form for samarbejde er noget, man vil se mere af i fremtiden.

- Jeg kan sagtens se, at det vil være præcedensdannende også andre steder, og man vil se lignende modeller vokse frem, siger Henning Jørgensen.