Slut med drenge- og pigehold: Kønsdebatten fylder mere i folkeskolen

Flere folkeskoler har taget kønsdebatten til sig og indfører nu konkrete tiltag for at rumme alle elever.

Flere skoler er gået væk fra at kønsopdele eleverne. (Foto: Colourbox)

Skal man dele hold op i drenge og piger – og hvad med kønsopdelt idrætsundervisning?

Snakken om kønsidentitet er i stigende grad begyndt at fylde noget ude på mange folkeskoler.

Det viser en rundspørge foretaget af DR Nyheder.

Rundspørgen viser, at 41 ud af 176 folkeskoler oplever, at kønsdebatten er begyndt at fylde mere over det seneste år.

Blandt andet på Store Magleby Skole i Dragør. Her har man fået øget fokus på kønsidentitet efter en situation, hvor et barn kom i tvivl om, om barnet skulle gå til pigeholdet eller drengeholdet ved en holdopdeling. Episoden fik personalet til at tale om, hvor meget køn fylder i hverdagen.

- Vi ser det for eksempel i idrætstimerne, hvor det er meget klassisk, at man deler op i drenge og piger. Der har været episoder, hvor nogle børn hellere ville være med det modsatte køn, og hvor læreren så har arrangeret lege på en ny måde, så det var med blandede hold, siger Signe Schandorff, der er didaktisk leder på Store Magleby Skole.

Efter det øgede fokus fra lærere og pædagoger på kønsspørgsmålet, besluttede skolen at invitere forældrene til debatmøde om emnet.

Lektor Annette Hildebrand Jensen holder debatarrangement for forældre i Dragør om kønsidentitet. (Foto: Dennis Olsgaard © dr)

- Vi valgte at lave det her arrangement, fordi skolen er et spejl på det omgivende samfund, og vi også har børn og forældre, der reagerer i forhold til spørgsmålet om kønsidentitet, siger Signe Schandorff.

Skolen i Dragør er ikke de eneste til at tage emnet op.

Ifølge DR Nyheders rundspørge tager flere skoler helt konkrete skridt mod at gøre op med de faste måder, hvorpå man tidligere har set på køn.

En del af skolekulturen

Nogle skoler deler for eksempel ikke længere eleverne op i piger og drenge. Andre skoler taler om at undgå ord som for-mand og i stedet sige for-person.

- Der bliver snakket mere systematisk om køn og kønsidentitet i skoler blandt børn og forældre. Hvor det tidligere har været den enkelte lærers private projekt, så bliver det mere og mere en del af skolekulturen, siger Tekla Canger, der er lektor og ph.d. på Københavns Professionshøjskole.

Hun har skrevet bøger om kønsidentitet, og så underviser hun lærere og lærerstuderende i emnet. Hun oplever en stigende interesse for området i folkeskolen.

- Der er kommet et større fokus på, at køn kan være mange ting, og mange elever er også blevet bedre til at sige til, hvis de ikke kan genkende sig selv i den opdeling, som skolen laver, siger Tekla Canger. Og det er også det, som Store Magleby Skole gerne vil skabe rum for, siger Signe Schandorff og mener derfor, at debatten med forældrene er vigtig

- Så kan vi være velforberedte og forebygge, at der skal opstå noget, som går hen og bliver et problem for den enkelte, siger Signe Schandorff.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk