Slut med natteløb, snobrød og hjemve: Børnehaver og skoler dropper koloni og lejrskole

Mange koloniudlejere melder om tomme hytter. Besparelser får skylden.

Baunegården i Albertslund må spinke og spare for at komme på koloni. Her kigger leder, Marie Iversen, på koloniminder med Ellinor Hansen og Mille Birkedal. (Foto: Peter Bye Andersen © Dr København)

Snobrød, køjesenge, skattejagt og hjemve.

De fleste har sikkert prøvet at være på en ugelang lejrskole eller koloni med børnehaven eller skolen.

Men det kommer de nye generationer ikke nødvendigvis til at prøve. Mange skoler og daginstitutioner dropper turen eller erstatter den med korte weekendophold, viser en rundringning til 30 koloniudlejere i hele landet, som DR har foretaget.

Her svarer 21 udlejere, at færre skoler og børnehaver tager på koloni eller lejrtur. Ifølge udlejerne er forklaringen blandt andet, at en del skoler og institutioner ikke længere har råd til turen. En forklaring som både pædagogernes fagforening, BUPL, Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO og flere daginstitutioner bakker op om.

Pædagog: Vi savner det rigtig meget

Idrætsbørnehaven Hylet i Københavns Kommune er en af de daginstitutioner, der har droppet den årlige koloni. Det skete efter en større sparerunde i 2010, fortæller pædagog Charlotte Basiliadis.

- Vi savner det rigtig meget. Det giver nogle gode fællesskaber mellem børnene og mellem voksne og børn, som vi kan bruge i det pædagogiske arbejde i børnehaven, siger hun og regner sig frem til, at børnehaven frem til 2010 havde taget på koloni hvert år siden 1973.

Hun afviser, at børnehaven kan finde områder at lave besparelser på for at kunne få råd til kolonituren. Det betyder, at børnene må nøjes med en årlig forældrebetalt tur over to dage. Og det er bare ikke det samme, siger Charlotte Basiliadis.

- Du får ikke den samme nærhed, når forældrene er med, siger hun.

Pædagog Charlotte Basiliadis kigger på koloniminder fra 90'erne i et ringbind med fotos. (Foto: Peter Bye Andersen © Dr København)

At økonomien er presset, kan lederen af Baunegården i Albertslund, Marie Iversen, godt nikke genkendende til. Derfor prioriterer hun pengene benhårdt, for at institutionen kan fortsætte sin 50 år lange tradition med at tage på koloni. Det betyder blandt andet, at der ikke bliver brugt penge på nye ting, såsom møbler.

- Det er vigtigt for os, fordi kolonituren skaber dybe relationer mellem os og børnene. Der er nærvær, ro og uforstyrret tid til børnene, siger hun.

Louise Tidmand, der er leder af Styrkeakademiet og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet kalder det ’en skam', at færre skoler og institutioner booker en hytte til en ugelang koloni eller lejrtur. For det kan styrke børns kreativitet og selvværd at sove i køjeseng og lave snobrød langt væk fra mor og far og en skemalagt hverdag med mange aktiviteter.

- Der er mere frihed til at lege, eksperimentere og møde andre børn. Det giver børnene mulighed for at prøve sig selv af på nye måder, siger hun.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Albertslund Kommune, Marianne Burchall (S), kalder det 'en god idé' at komme på koloni. Men hun mener, at det er den enkelte institutions ansvar at finde pengene til turen.

- Den enkelte leder har friheden til selv at tilrettelægge det pædagogiske arbejde og de aktiviteter, man vil prioritere, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (S).