Stilladser misbruges som reklamesøjler

Ulovlige stilladser omkranser husmurene i København udelukkende med det formål at være reklamesøjler, som bygningsejerne tjener penge på.

Højbro Plads. (Foto: Mikkel Tofte © DR København)

Ulovlige stilladsreklamer pryder det Københavnske bybillede.

Rundt omkring i København bliver der sat store stilladser op på bygningsfacader kun med det formål at reklamere på dem.

Det fortæller Niels Tørslev, som er centercehef i Center for Trafik i Københavns Kommune.

- Det er et problem. Vi hører jævnligt om, at folk sætter stilladser op uden at have en tilladelse og plastrer dem til med reklamer, siger han.

Svært at kontrollere

Ifølge reglerne må man kun hænge de store stilladsreklamer op, når det kan dokumenteres, at stilladset står der, fordi en bygning er i gang med at blive renoveret. Men det kan være svært at holde øje med, om alle overholder reglerne, siger Niels Tørslev.

- Vi har mange tilsynsopgaver i byen, og vi er jo nødt til at prioritere vores kræfter.

Politiker: Forvaltningen skal op på tæerne

Men det er ikke nogen undskyldning, mener Lars Berg Dueholm, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og gruppeformand for Liberal Allinance.

- Indre By er en juvel, som vi skal værne om.

Han har tidligere stillet forvaltningen spørgsmål vedrørende de ulovlige stilladser.

- Jeg føler mig snydt. Vi har lavet nogle regler, der ikke bliver overholdt. Forvaltningen skal op på tæerne og være mere offensive i deres kontrol. For eksempel er der en irsk pub på Amagertorv, som har haft stilladser oppe cirka hver tredje måned i par år, men det er meget svært at se, at der er blevet malet vinduer otte gange, siger Lars Berg Dueholm.

Borgmester: Kontrollen skal skærpes

Miljø- og Teknikborgmester Ayfar Baykal vil nu se på mulighederne for at stramme op på forholdene for stilladsreklamer.

- Jeg synes, det er ærgeligt. Vi har nogle huller i osten, og alt tyder på, at der er behov for en skærpelse af kontrollen, siger Ayfer Baykal.

Hun vil nu bede forvaltingen om et oplæg til, hvordan kontrollen med stilladserne kan strammes.

Giv et praj

Borgmesteren opfordrer også borgerne til, at give kommunen besked, når de ser et stillads, som de tror, er ulovligt.

- Vi har kun et begrænset antal mennesker til at føre tilsyn, og det er meget ressourcekrævende.

Facebook
Twitter