Stor kommunal forskel på andelen af børn i specialklasser

På landsplan er det i snit 4,3 procent af eleverne i landets kommuner, der går i specialtilbud.

Forskellen skyldes, at målet ikke længere er, at alle børn skal inkluderes i folkeskolen, siger ekspert. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Der er stor kommunal forskel på, hvor mange elever der får undervisning i specialklasser.

En af de kommuner, som ligger højt på listen, er Rødovre Kommune.

Sidste skoleår var det 5,1 procent af kommunens børn, der blev undervist uden for den almene folkeskole.

Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

Lene Mortensen, som er chefkonsulent på skoleområdet i Rødovre, begrunder det høje tal med, at man i kommunen forkuserer på, at børnene er i det skoletilbud, der er bedst for dem.

- Vi ligger da i den høje ende, men vi vil gerne gøre det bedste for børnene, siger hun.

Noget anderledes ser det ud i Gentofte. Her er det kun 1,6 procent af eleverne, der går i specialklasse.

Hos foreningen Skole og Forældre mener formand Rasmus Edelberg, at der kan være flere grunde til den store forskel.

- Der kan være forskel i børnegrupper, så der nogle steder bare er flere børn med særlige behov. Men forskellen kan også være, fordi der er stor forskel på, hvordan man visiterer i kommunerne, siger Rasmusen Edelberg.

Målet er ikke længere, at alle børn skal inkluderes i folkeskolen, og det kan være begrundelsen for forskellen. Det mener Andreas Rasch-Christensen, som er forskningschef ved VIA University College og ekspert i folkeskolen.

- For år tilbage skulle alle børn inkluderes i folkeskolen, men nu laver man en kvalitativ vurdering af barnet. Så det handler om, hvad der er det bedste tilbud for barnet, og derfor vil der være forskel på kommunerne.

Rødovre vil sænke tallet

Rødovre Kommune har en af de højeste andele af elever i specialtilbud.

Derfor vil kommunen også forsøge at nedbringe tallet, siger Lene Mortensen, som er chefkonsulent på skoleområdet i Rødovre.

- Vi ønsker ikke en stigning, og vi arbejder på at få nedsat procenten.

Men det er ikke tallet, det handler om.

Kommunerne skal derimod sørge for, at børnene går i det skoletilbud, der er bedst for dem, siger Andreas Rasch-Christensen.

- Procenttallet er i sig selv uinteressant, så succeskriteriet for inklusion er ikke at rykke nogle fra a til b, men at se på hvoran det går med børnene og finde det bedste tilbud til det enkelte barn.

Facebook
Twitter