Stor regional forskel på forbrug af antibiotika

Der bliver brugt mere antibiotika på hospitalerne i Region Hovedstaden end noget andet sted i landet.

Det høje forbrug af antibiotika på Rigshospitalet skyldes blandt andet de særlige sygdomme, de beskæftiger sig med. (Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Scanpix 2017) (Foto: Jonas Vandall Ørtvig © Scanpix)

Der er stor forskel på hvor meget antibiotika, der bliver brugt på landets hospitaler.

Region Hovedstaden skiller sig ud med landets højeste forbrug.

Det viser en opgørelse fra Det Nationale Lærings- og Kvalitetsnetværk.

I gennemsnit får en patient, der er indlagt 100 dage på et hospital i Region Hovedstaden 87 doser antibiotika. Til sammenligning får en patient indlagt i Region Nordjylland kun 62 doser.

Men selvom forbruget er størst i hovedstadsområdet, så er der ikke grund til at frygte, at der bruges mere end nødvendigt, siger Ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen.

- Jeg vil mene, at der er meget fornuft og styr på forbruget af antibiotika på hospitalerne i Danmark og måske allermest i hovedstadsregionen.

Det høje forbrug gør sig gældende på flere af hovedstadsområdets hospitaler, men det er på Rigshospitalet i København, at forbruget er højest. Det skyldes blandt andet de sygdomme, de beskæftiger sig med, siger Ida Sofie Jensen.

- Region Hovedstaden har nogle af de mest specialiserede hospitaler i landet. Rigshospitalet varetager behandling af særlige sygdomme, som man ikke gør i andre dele af landet.

Man behandler for eksempel cystisk fibrose på Rigshospitalet, hvor behandlingen i høj grad består af antibiotika.

Ud over særlige sygdomme, så får Rigshospitalet mange patienter fra andre hospitaler, og det kan også medvirke til det høje forbrug, siger Niels Frimodt-Møller, der er klinikchef på Klinisk-biologisk afdeling på Rigshospitalet.

- Mange patienter har allerede fået antibiotikabehandling på det sygehus de lå, og så bliver de overført til Rigshospitalet, hvor man så behandler videre med antibiotika.

Antibiotika kan give mange forskellige bivirkninger som for eksempel allergi, nældefeber, diarré og svampeinfektioner. Men det kan også påvirke organerne. Det kan både betyde nyrepåvirkning eller leverproblemer, fortæller Niels Frimodt-Møller.

Forbruget skal reduceres

På Rigshospitalet har man sat flere initiativer i gang, der skal reducere brugen af antibiotika.

For forbruget skal nemlig ned. Sådan lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt, som er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

- Vi kæmper for at få forbruget ned. Især kritisk antibiotika, det vil vi gerne have sænket meget mere.

Christoffer Buster Reinhardt vil selv have forbruget sænket i Region Hovedstaden, men også skabe dialog med Sundhedsministeriet.

- Vi kan lave lokale retningslinjer og sige, at der skal bruges penicillin i stedet for kritisk antibiotika. Derudover skal der tales med Sundhedsministeriet om at have en højere målsætning for reduceringen i 2020.