Stor tilflytning og babyboom: Kommuners daginstitutioner er pressede

Mange forældre i de københavnske omegnskommuner kæmper med at få daginstitutionsplads.

Det har overrasket flere kommuner, at de var så populære for børnefamilier at flytte til, at de mangler pladser til de mange børn, der indenfor de seneste år er flyttet til kommunen. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Børnetallet stiger i disse år i Københavns nabokommuner.

Det giver lange ventelister til vuggestuerne og utålmodige forældre, der venter på en pasningsplads.

Det gælder blandt andet i Tårnby og Rødovre, der både har oplevet stor tilflytning af børnefamilier og et højt fødselstal i de sidste to år.

I Rødovre har man derfor de sidste par år bygget tre nye institutioner og en fjerde er på vej.

- Vi har et rigtigt stort pres på vores daginstitutioner, primært vuggestuer, men også børnehaver. Der er rigtig mange familier, der flytter til Rødovre og dem, der bor her får også børn, siger formand for børne- og skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Også i Hvidovre har man et stigende børnetal og har her bygget nye institutioner for at imødekomme behovet.

I Tårnby Kommune forsøger man at løse problemet ved at ansætte flere dagplejere og så udvide eksisterende institutioner.

- Jeg er fuld af fortrøstning over for, at vi kan løse det her problem. Lige nu og her arbejder vi for mere kapacitet på daginstitutionsområdet, fortæller Mads Vinterby (S), formand for børn og skoleudvalget i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommunes børne- og skoleudvalg behandlede i går et forslag om at sikre 60 ekstra daginstitutionspladser.

Men indtil nu har man blandt andet været nødt til at sætte normeringen op i flere vuggestuer og dermed have flere børn på stuerne.

Og det er en ærgerlig løsning på problemet, lyder det fra pædagogernes fagforening BUPL.

- Det er klart, at jo flere små børn, der er, jo flere løft er der på en dag. Og det er med til at presse arbejdsmiljøet, siger Jan Poulsen, der er faglig sekretær BUPL Hovedstaden.

Han håber, at kommunen bliver bedre til at planlægge, så der er institutionspladser nok i fremtiden.

- Jo før man ser problemstillingen i øjnene, og jo før man handler på det, jo bedre vil det være for børn, forældre og personale, siger Jan Poulsen.