Styrelse sagde farvel til 90 ansatte: Erfarne medarbejdere skal sikre bedre overgang

Styrelsen for Patientklager rykkede først på året til Aarhus som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

For at mindske videnstabet har ledelsen i Styrelsen for Patientklager indgået aftaler om et forlænget opsigelsesvarsel for omkring 20 medarbejdere i København. (© Grafik: Signe Heiredal)

Styrelsen for Patientklager flyttede i januar i år til Aarhus som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser. Her har næsten alle medarbejdere i København valgt at sige op.

Dermed har man været nødt til at ansætte omkring 90 nye medarbejdere, og det har selvsagt konsekvenser, erkender direktør Lizzi Krarup Jakobsen.

- Lige her i starten må vi være ærlige at sige, at sagsbehandlingstiden godt kan være lidt længere, end den skal være på sigt. Og vi ved også godt, at lige præcis sagsbehandlingstiden betyder rigtig meget, siger hun.

Det er ikke kun i Styrelsen for Patientklager, at man har måttet se sig om efter nye medarbejdere.

Ud af de omkring 4.800 arbejdspladser, regeringen har udflyttet indtil videre, er 80 procent af stillingerne besat af nyansatte.

Det viser en samlet status på regeringens flytning af statslige arbejdspladser, 'Bedre Balance I' og 'Bedre Balance II.'

Erfarne medarbejdere skal klæde nye på

For at sikre den bedst mulige overgang har ledelsen i Styrelsen for Patientklager indgået aftaler om et forlænget opsigelsesvarsel for omkring 20 medarbejdere i København.

Medarbejderne vil blive til udgangen af i år og hjælpe med at oplære de nyansatte.

En af dem er Micala Schultz, der et par dage om ugen pendler til Aarhus for at hjælpe de nye medarbejdere i gang.

- Jeg synes, jeg har nogle interessante arbejdsopgaver, og jeg synes, at det var spændende at skulle undervise, og så er jeg rigtig glad for mine kolleger, så det kunne godt fungere for mig, siger hun.

Micala Schultz er glad for ordningen, da hun ikke var klar til at rykke permanent med til Aarhus.

- Jeg har lejlighed, familie og en kæreste med job i København, så for mig var det en for stor beslutning at skulle rykke helt. Og så var der jo denne her pendlerordning, som gjorde, at man kunne blive i jobbet lidt længere. Derfor tog jeg imod den, siger hun.

Djøf: Medarbejderflugt er uundgåelig

Formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergo, glæder sig over, at flere af de udflyttede styrelser i anden runde lader til at have tænkt meget mere over at fastholde medarbejderne, end man så ved den første udflytningsrunde.

- Denne her gang kan vi se, at der er rigtig mange styrelser, der fokuserer på at lave fastholdelsesordninger af forskellig art, og der bliver eksperimenteret meget med hjemmearbejdsdage og arbejde i toget for pendlere, siger hun.

Men selvom de udflyttede styrelser har lært af den første udflytningsrunde, så er det uundgåeligt, at hovedparten af medarbejderne takker nej til at flytte med arbejdspladsen, mener hun.

- Erfaringen fra begge flytterunder er, at der er utrolig få, der flytter med. Derfor vil der være et kæmpestort videnstab i de her omstruktureringer. Og det er nok bare sådan, det er, især i en tid hvor det ikke er så svært at få job som erfaren akademiker, siger hun.

Foreløbigt er 4.801 ud af de 7.924 planlagte arbejdspladser flyttet.

'Bedre Balance I' og 'Bedre balance II'

 • Hele institutioner, der blev flyttet i første udflytningsrunde

 • Udlændingestyrelsen: 375 arbejdspladser til Næstved

 • Arbejdsskadestyrelsen: 325 arbejdspladser (flytningen kræver lovændring)

 • Statens Administration: 294 arbejdspladser (226 arbejdspladser til Hjørring. Flytning af Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark kræver lovændring)

 • Søfartsstyrelsen: 190 arbejdspladser til Korsør

 • Geodatastyrelsen: 96 arbejdspladser til Aalborg

 • Civilstyrelsen: 84 arbejdspladser til Viborg

 • Naturstyrelsen: 81 arbejdspladser til Randbøl

 • Færdselsstyrelsen: 65 arbejdspladser til Ribe

 • Danmarks Evalueringsinstitut: 62 arbejdspladser til Holbæk

 • Spillemyndigheden: 50 arbejdspladser til Odense

 • Danmarks Akkrediteringsinstitution: 42 arbejdspladser til Holbæk

 • Børnerådet: 16 arbejdspladser til Billund

 • Danida Fellowship Centre: 15 arbejdspladser til Holbæk

 • Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed: 13 arbejdspladser til Sorø

 • Jagt- og Skovbrugsmuseet: 13 arbejdspladser til Auning på Djursland

 • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane: 11 arbejdspladser til Ringsted

 • Statens Værksteder for Kunst: 8 arbejdspladser til Helsingør

 • Rådet for Socialt Udsatte: 5 arbejdspladser til Rønne

 • Taksationssekretariatet: 2 arbejdspladser til Viborg

 • Hele institutioner, der blev flyttet i anden udflytningsrunde

 • Miljøstyrelsen: 440 arbejdspladser til Odense

 • Statsligt gasselskab: 188 arbejdspladser til Viborg og et driftscenter i Stenlille

 • Patientklagestyrelsen: 141 arbejdspladser til Aarhus

 • Nota: 80 arbejdspladser til Nakskov

 • Energitilsynet: 78 arbejdspladser til Frederiksværk

 • Danmarks Innovationsfond : 46 arbejdspladser til Aarhus

 • De Økonomiske Råds sekretariat: 33 arbejdspladser til Horsens

 • Lønmodtagernes Garantifond: 31 arbejdspladser til Frederikshavn

 • Miljømærkesekretariatet: 24 arbejdspladser til Løgstør

 • Dansk Sprognævn: 15 arbejdspladser til Bogense

 • Lokale- og Anlægsfonden: 14 arbejdspladser til Nyborg

 • Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd: 11 arbejdspladser til Brovst

 • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler: 10 arbejdspladser til Frederikshavn

 • Sekretariatet for Studievalg Danmark: 4 arbejdspladser til Odense

 • Kilde: Finansministeriet