Sundhedsplatform: Nye dødsfald skal undersøges efter medicinfejl

34 dødsfald skal nu undersøges efter en fejl i it-systemet Sundhedsplatformen.

Der skal nu tages kontakt til 427 berørte patienter. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

427 patienter i Region Sjælland og Region Hovedstaden er blevet berørt af den fejl i Sundhedsplatformen, som har ændret i styrken i patienters medicin.

Det fremgår i et notat fra Region Hovedstaden til regionsrådspolitikerne.

Fejlen skyldes en automatisk funktion i Sundhedsplatformen, som skal sørge for, at patienten får udskrevet så få tabletter som muligt. Men Sundhedshedsplatformen tager ikke nødvendigvis højde for den styrkeforskel, der er på tabletterne.

Det betyder, at en patient risikerer at få udskrevet færre tabletter, men med stærkere dosis, end det var meningen.

Blandt de 427 patienter skal der også undersøges 28 dødsfald i Region Hovedstaden og 6 dødsfald i Region Sjælland.

- Vi skal sikre, at der ikke er sammenhæng mellem dødsfaldet og ændrede medicinordinationer, siger sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon, som også er leder af det team, der undersøger fejldoseringerne.

Hvis man er blevet berørt af fejlen, bliver man kontaktet af sygehuset, forklarer Preben Cramon og fortsætter:

- For de afdøde patienter er man inde og se på, om ændringen i dosis eller lignende kan have været medvirkende årsag til dødsfaldet, siger han.

Tidligere undersøgelse er nu afsluttet

Det er ikke første gang, at regionerne skal undersøge dødsfald som konsekvens af en fejl i Sundhedsplatformen. Tilbage i oktober kom det frem, at en fejl havde medført, at der var blevet skrevet en forkert dosis medicin på pilleglas og pilleæsker til flere tusinde patienter.

Her skulle Region Hovedstaden og Region Sjælland undersøge i alt 24 dødsfald. Undersøgelsen er netop afsluttet og viser, at ingen af de 24 dødsfald kunne kobles til fejlen, forklarer Sophie Hæstorp Andersen (S), som er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

- Det er jeg meget, meget lettet over, siger hun.

I næsten fire måneder kendte Region Hovedstaden fejlen, som førte til ikke-permanente skader hos tre patienter.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, at der går fire måneder, før man får indberettet en fejl om, at der kan være mulige problemer med de labels, der kan være udskrevet på apoteket. Derfor er jeg glad for, at fejlen er rettet nu, men jeg er også meget lettet over, at det er så få patienter, der har haft følgevirkninger af det, siger Sophie Hæstorp Andersen.