Sundhedsplatformen: Økonomien knager i organisationen

Programorganisationen bag Region Hovedstadens store IT-satsning mangler 23 millioner.

Sundhedsplatformen skal frem mod slutningen af 2017 indføres på samtlige hospitaler i Region hovedstaden og Region Sjælland. (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2016) (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Det er ikke kun personalet, der er alvorligt presset af det nye IT-system i Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen.

Økonomien har som tidsplanen heller ikke levet op til forventningerne, og nu oplyser Region hovedstaden, at budgettet i programorganisationen skal tilføres 23 millioner kroner for forsat at hænge sammen for 2016.

- Der har været en del overarbejde i forbindelse med implementeringen af systemet i de første faser på Herlev og Gentofte hospitaler, og så har der også været justeringer af Sundhedsplatformen i forbindelse med, at man er blevet klogere på, hvordan den virker, siger Jens Gordon Clausen, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen skal frem mod slutningen af 2017 indføres på samtlige hospitaler i Region hovedstaden og Region Sjælland.

De 23 millioner kroner, som mangler i budgettet, bliver nu dækket af en pulje på 55 millioner kroner til uforudsete udgifter.

Men at næsten halvdelen af puljen til uforudsete udgifter er brugt på nuværende tidspunkt, hvor kun Herlev og Gentofte Hospitaler har taget systemet i brug, bekymrer ikke koncerndirektøren.

- Vi har stadigvæk 32 millioner kroner tilbage, og vi har vel allerede fundet mange af de justeringer og indledende børnesygdomme, som systemet kunne have, siger Jens Gordon Clausen.