Sundhedsplatformen: Personale går uden om problemramt it-system

Sundhedspersonale mangler tillid til Sundhedsplatformen, og derfor arbejder de uden om systemet.

Det er især bestilling af blodprøver, der halter. Sygeplejersker har også oplevet, at de må skrive de mærkater, der sættes på prøverne i hånden, fordi systemet fejlede. (Foto: © Lars Helsinghof Bæk, Scanpix)

Der er mindre end et døgn til, at Rigshospitalet efter planen skal begynde at bruge Sundhedsplatformen. Alligevel fortsætter de kedelige historier om det problemplagede it-system med at dukke op.

I en ny statusrapport fremgår det, at medarbejdere på Herlev og Gentofte Hospital, hvor systemet har været i brug i godt fem måneder, er begyndt at gå uden om Sundhedsplatformen.

Personalet går blandt andet tilbage til at bruge de gamle systemer, når de skal bestille blodprøver - og derudover må de gå fysisk hen til hinanden, når systemet er nede.

Tendensen bekræftes af Region Hovedstaden selv og flere medarbejdere, som DR har talt med.

En af dem er jordemoder og tillidsmand for jordemødrene på Herlev Hospital, Karin Jønsson. Hun siger, at tilliden til Sundhedsplatformen mangler - blandt andet når der skal bestilles blodprøver.

- Vi går simpelthen ind i det gamle system og laver oprettelsen på blodprøven her. Men det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er, at de to systemer skal tale sammen, så man kun skal arbejde i ét system, forklarer Karin Jønsson.

Hun understreger, at jordemødrene finder det nødvendigt at omgå systemet.

- Vi er nødt til at gøre det for at få det til at fungere og have vores på det rene. Men også for at beskytte vores patienter og sikre, at de får den rigtige behandling, siger Karin Jønsson.

Hun efterlyser bedre oplæring i brugen af Sundhedsplatformen, efter den er blevet udrullet, fordi mange stadig oplever fejl og problemer.

Taget som gidsler

Charlotte Engel, der er næstformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Hovedstaden, forklarer, at det også er manglende tillid til Sundhedsplatformen, der får sygeplejerskerne til at arbejde uden om det nye system. De vil nemlig ikke risikere, at problemer med systemet går ud over patienterne, påpeger hun.

- Det her er mennesker og nogle gange menneskeliv, det drejer sig om, siger Charlotte Engel, som forklarer, at det presser sygeplejerskerne, at de bliver nødt til at jonglere mellem de nye og gamle it-systemer.

- På mange måder er vi jo taget som gidsler i forhold til at få implementeret det her nye system, og det påvirker arbejdsmiljøet rigtigt meget, fortæller Charlotte Engel.

Kan give problemer senere

De mange problemer med Sundhedsplatformen og personalets manglende tillid til systemet får patientorganisationen Danske Patienter til at løfte pegefingeren.

- Når man laver så stor en omlægning, så sker der fejl. Men vi har en forventning om, at Region Hovedstaden har et beredskab, som samler op på problemerne, så det ikke går ud over patientbehandlingen, og at man lytter til bekymringerne fra sundhedspersonalet og tager de indberetninger, der kommer, alvorligt, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

På Herlev Gentofte Hospital erkender vicedirektør Anne Gram, at udfordringerne har været større end forventet. Men de ansatte er nødt til at kæmpe videre, så vi kan høste gevinsten, lyder opfordringen.

- Der er givet mange, der synes, at det har været rigtigt hårdt, og vi har fuld anerkendelse af, at det er meget voldsomt, når man skal lave samtlige arbejdsgange om på meget kort tid, siger Anne Gram.

Hun forstår godt, at nogle medarbejdere kan være fristede af at gå uden om Sundhedsplatformen, men hun understreger, at det ikke altid er en god ide på den længere bane.

- Det kan være, at det viser sig for en kollega længere henne i patientforløbet, at det bliver mere besværligt for dem, forklarer Anne Gram.