Svært at fastholde jordemødre på presset fødegang: Vikarstop må udskydes

Færre jordemødre end forventet har ladet sig fastansætte på Herlev og Gentofte Hospital.

Region Hovedstaden har siden 1. februar forsøgt at fastansætte vikarerne for at sikre et fast hold af jordemødre til at tage imod de fødende, så de får en bedre oplevelse på de pressede fødegange. (Foto: © MORTEN JUHL, Scanpix)

En økonomisk gulerod og et stop for brug af eksterne vikarer skulle egentlig få flere jordemødre i Region Hovedstaden til at lade sig fastansætte og tage ekstra vagter.

Men på trods af vikarstoppet og et tilbud til fastansatte om flere penge for at tage ekstra vagter har det vist sig at være særdeles svært at få vikarerne til at tage imod tilbuddet om en fast stilling.

Region Hovedstaden har siden 1. februar forsøgt at fastansætte vikarerne for at sikre et fast hold af jordemødre til at tage imod de fødende, så de får en bedre oplevelse på de pressede fødegange.

Og på en af regionens mest pressede fødeafdelinger bliver man nu nødt til at udskyde vikarstoppet, fremgår det af en ny status fra Region Hovedstaden.

På Herlev-Gentofte Hospital er situationen nemlig så presset, at man har brug for stadig at kunne trække på eksterne vikarer minimum frem til 1. september i år.

'Sindssyg utilfredshed og udbrændthed'

Ifølge chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz er årsagen en generel mangel på jordemødre.

Hun peger på, at man er lykkes med at fastansætte en del jordemødre, men at afdelingen stadig har ledige stillinger.

Derfor forsøger man - indtil det lykkes at besætte de sidste stillinger - at bruge de samme vikarer hos de eksterne vikarbureauer, så personalet kender afdelingen og procedurerne.

En af dem, der har fravalgt en fastansættelse, er Nadja Tajbour, der lige nu arbejder som jordemodervikar på Herlev og Gentofte Hospital.

Nadja Tajbour er en af de jordemødre, som har fravalgt en fuldtidsstilling på Herlev og Gentofte Hospital for i stedet at arbejde som vikar. (© (C) DR brugerbillede)

Hun har valgt freelancelivet til fremfor en fastansættelse på grund af besparelser og travlhed på fødegangene.

- Jeg har været vidne til besparelser og fusioneringer, der har givet øget travlhed og resulteret i sindssyg utilfredshed og udbrændthed blandt jordemødre, siger Nadja Tajbour.

Selvom en fastansættelse måske kunne give ekstra økonomisk tryghed, så er det bare ikke det rigtige valg for Nadja Tajbour.

- Jeg synes netop, at jeg har fundet glæden ved faget igen, siger hun.

Rekruttering af jordemødre

Men det har aldrig været realistisk at nå i mål med indsatserne inden for tidsrammen, er meldingen fra Birgit Plough, som er kredsformand for Jordemoderforeningen Hovedstaden.

- Vi mangler stadigvæk at få fat i dem, der har valgt regionen fra som arbejdsplads og på den måde vinde tabt terræn tilbage, siger Birgit Plough.

Christoffer Buster Reinhardt (K), som er formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, erkender, at det er utilfredsstillende, at det ikke er lykkedes at reducere brugen af jordemodervikarer på Herlev og Gentofte Hospital – men han tror på, at det vil lykkes.

- Man er lykkedes med at indføre vikarstop på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Bornholms Hospital og Hillerød Hospital, så det har været en rigtig beslutning, og vi kommer også til at indføre det på Herlev Hospital, men vi skal ikke indføre noget, før vi er klar til det.

Det planlagte vikarstop på Herlev og Gentofte Hospital er ikke aflyst, men blot udskudt, påpeger Christoffer Buster Reinhardt.

- Vi kunne have indført det midt i sommerferien, men for at være sikre på, at vi har en ordentlig normering, siger vi 1. september.

Christoffer Buster Reinhardt ser samtidig frem til, at der til sommer uddannes et nyt kuld jordemødre, som han forventer vil søge nogle af de ledige stillinger.

Politikerne i Region Hovedstadens sundhedsudvalg blev i går informeret om de manglende resultater med at rekruttere jordemødre på Herlev og Gentofte Hospital.