Tårnhøjt vederlag: 22.500 kroner pr. skatteklage

Statskassen betalte sidste år medlemmerne af Skatteankenævn Lejre-Roskilde 270.000 kroner for at afgøre 12 skatteklager.

Ifølge flere formænd for skatteankenævn, som DR har talt med, så indebærer behandlingen af en skatteklage, at man læser fem til 30 sider som forberedelse til mødet. Selve afgørelsen på nævnsmødet tager typisk ikke mere end en halv time og kan i nogle tilfælde klares på nogle få minutter. (Foto: MADS NISSEN © Scanpix)

De fem medlemmer af Skatteankenævn Lejre-Roskilde føler sig formentlig ikke overbebyrdede over deres arbejde i nævnet.

For imens statskassen årligt betaler dem 270.000 kroner i vederlag for at afgøre borgernes skatteklager, så er deres arbejdsbyrde de seneste år faldet markant.

Sidste år skulle nævnet således kun tage stilling til 12 skatteklager. Det giver en vederlagspris på 22.500 kroner pr. sag.

Tendensen går igen hos hovedstadsområdets seks andre skatteankenævn, hvilket tidligere i dag fik formanden for Danske Skatteadvokater, Christian Bachmann, til at vurdere, at de øgede udgifter kunne føre til en politisk opløsning af nævnene.

Men det afviser formand for Skatteankenævn Lejre-Roskilde, Merete Dea Larsen, som også sidder i Roskilde Byråd og Folketinget for Dansk Folkeparti.

- Jeg mener faktisk, at skatteankenævn og ankenævn generelt er alt for vigtige for demokratiet til, at man kan sætte en pris på. For hvis vi fjerner de her nævn, så har vi ikke længere nogen kontrol med myndighederne. Så det handler om at sikre, at flere sager kommer i ankenævnene, så de kan opretholdes, mener Merete Dea Larsen og peger på, at problemet er, at Skatteankestyrelsen er for langsomme til at sende sagerne videre til nævnene.

- Hos Skatteankestyrelsen forklarer man blandt andet faldet i sager hos nævnene med, at flere borgere vælger at få deres sag behandlet ved Landsskatteretten. Så var det ikke mere fornuftigt at lade retten tage helt over og så spare de mange penge, vi bruger på skatteankenævnene?

- Jeg synes, at det handler om at få flere sager ud i ankenævnene. For det er her, borgerne har mulighed for at komme uden om embedsværket og forvaltningsstyring, siger Merete Dea Larsen.

- Hvis man kigger på dit nævn, så kostede det sidste år over 22.000 kroner i vederlag at få en klage behandlet. Er det ikke en heftig pris for en sagsbehandling, der reelt ikke tager ret lang tid for jer?

- Sådan kan man vælge at anskue det. Man kan også vælge at anskue, om demokrati skal have en pris. For som sagt synes jeg, at det er utroligt vigtigt, at vi holder styr på embedsfolk og forvaltningsfolk og sikrer, at der findes en objektiv instans, der kan kigge på de her ting, så vi ikke bare er i et embedsstyret samfund. Det, synes jeg, er en meget farlig vej at gå, siger Merete Dea Larsen.