Tue ville have en sauna: Flere fremlægger sager ansigt til ansigt med politikere

Flere kommuner tilbyder borgerne at deltage på møderne i de kommunale fagudvalg.

Tue Meyhoff er formand for et badelaug i Humlebæk og var i maj oppe hos politikerne i Fredensborg Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg og fortælle dem om et projekt med at opføre en sauna. (Foto: Dr © dr)

Når lokalpolitikerne mødes i de kommunale fagudvalg for at diskutere alt fra byggetilladelser til normeringer i vuggestuerne, så foregår det normalt for lukkede døre.

Men i flere kommuner i hovedstadsområdet tilbyder man borgerne at komme med og få taletid på udvalgsmøderne.

Det er der en del borgere, der benytter sig af. I København har fagudvalgene 144 gange i år og sidste år givet taletid til borgere, mens der i år i Fredensborg Kommune har været 55 borgere med på et udvalgsmøde for at fremlægge deres sag for politikerne.

En af dem er Tue Meyhoff, der er formand for Bjerre Strand Badelaug i Humlebæk. Han søgte om taletid for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg, fordi badelauget har en drøm om at opføre en sauna. Det kræver en formel ansøgning og en byggetilladelse, men Tue Meyhoff er glad for, at han først fik lov at fremlægge projektet mundtligt for politikerne.

- Der sidder nogle folk i udvalget, der skal godkende det, så det var dejligt at få lov at vise vores engagement for dem. De var ekstremt imødekommende, og det giver en god kontakt, når man får lov at tale direkte til lokalpolitikerne.

Han mener ikke, at det kræver særligt mod eller store talegaver at kunne tale sin sag for et politisk udvalg.

- Lokalpolitikerne er vant til at tale med borgerne, så det er meget jordnært. Jeg kunne sagtens finde på at gøre det igen, siger Tue Meyhoff.

Kan påvirke beslutninger

Det er også en fordel for politikerne, at de får en sag fremlagt personligt af en borger i stedet for at få den forklaret i en mail eller en redegørelse fra forvaltningen, siger Bo Hilsted (S), der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg. Det var ham, der gjorde Tue Meyhoff opmærksom på, at han kunne søge om taletid for udvalget.

- Ofte virker det bedre end en ansøgning, for her får vi et menneske og nogle kommentarer på projektet, og vi har mulighed for at spørge ind til det.

I sidste ende kan det også spille ind på de afgørelser, politikerne træffer, siger Bo Hilsted.

- For eksempel hvis man ikke bakker op om et projekt, men der så kommer en beboergruppe og fortæller om det – så kan man lige pludselig godt tænke, at det måske godt kan have gang på jorden.

I Fredensborg Kommune kan borgerne søge om taletid om hvad som helst. I en del andre kommuner kan man kun få taletid, hvis man er part i en sag, der allerede er under politisk behandling. Det betyder, at der i Fredensborg er adgang for, at borgerne kan præsentere politikerne for problemer, der ikke hører hjemme hos kommunen – men det sker ikke, siger Bo Hilsted.

- I mit udvalg har vi omkring 5-6 besøg om året, og de er alle yderst relevante og foregår i en sober tone og med en god dialog.

Ekspert: udfordring at inddrage borgere

For politikerne bliver det en større og større udfordring at inddrage borgerne i deres beslutninger, og derfor er det en god idé at give dem mulighed for at tale på udvalgsmøderne, forklarer Jacob Torfing, der er professor i politik og offentlig forvaltning på Roskilde Universitet.

- I takt med at de politiske partier ikke har særlig mange medlemmer, bliver det svært for politikerne at møde almindelige mennesker på et partimøde. Derfor leder politikere overalt i verden efter måde at styrke kontakten med borgerne.

Han peger samtidig på, at landets kommuner er blevet så store, at mange borgere ikke har en følelse af, at de er tæt på deres lokalpolitikere. Derfor er politikerne nødt til at gøre en aktiv indsats.

- Den der forestilling om, at man bare kan møde borgerne nede over køledisken holder ikke længere. Som lokalpolitiker kan man nærmest ikke gøre for meget for at styrke kontakten til borgerne, og jeg synes, det er helt rigtigt, at kommunerne laver nogle formaliserede muligheder for inddragelse, siger Jacob Torfing.

Udover Fredensborg findes tilbuddet om taletid på møderne i de politiske fagudvalg i blandt andet København Odense, Århus, Odder, Herlev, Furesø, Ishøj, Rudersdal, Allerød, Hvidovre og Frederiksberg kommuner.

Facebook
Twitter