Tusindvis af københavnere får penge af kommunen til at affaldssortere

Alle husstande og boligforeninger i København har kunnet søge kommunen om et tilskud på op til 400 kroner per husstand til et sorteringssystem.

En af dem, der har benyttet chancen for at få et gratis sorteringssystem derhjemme, er Andreas Agtbøl. (Foto: Ida Nathan © dr)

Pap for sig, metal for sig og glas for sig.

Det kan let glippe i hverdagen, men tusindvis af københavnere er kommet et skridt nærmere ved at få dækket udgiften til et sorteringssystem i hjemmet.

Frem til 15. august har alle husstande og boligforeninger i København haft mulighed for at søge kommunen om et tilskud på op til 400 kroner per husstand til et sorteringssystem.

Hos Københavns Kommune har man modtaget over 2016 ansøgninger fra boligforeninger og private husstande.

En af dem, der har ansøgt om at få tilskud til et sorteringssystem derhjemme, er Andreas Agtbøl, som har en række affaldsspande derhjemme. Han synes, det er fint, at kommunen betaler for et sorteringssystem.

- Hvis jeg selv skulle betale for det, havde jeg været lidt mere observant på at sige, jamen hvad er det mine penge bliver brugt på, siger han.

Cirka 12 millioner på vej

De mange ansøgere har tilsammen søgt om tilskud for 15,9 millioner kroner.

Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, der forventer at bevilge i alt 11,9 millioner til sorteringssystemer.

Hvis det kan hjælpe affaldssorteringen på vej, så er det pengene værd, siger fungerende Teknik- og Miljøborgmester Karina Vestergaard Madsen (EL):

- Vi har et meget ambitiøst mål om at genanvende 70 procent af vores affald i 2024, og vi skal have københavnerne med her, siger hun.

København har et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Hvis det skal lykkedes, så er mere affaldssortering i hjemmet et vigtigt element, siger Karina Vestergaard Madsen:

- Det er jo ikke kun fordi, at Københavns Kommune har sat sig de her mål, det er en nødvendighed, hvis vi gerne vil gøre noget ved den globale opvarmning.

For Andreas Agtbøl gør det en forskel at have et system, hvor han let kan sortere pap, metal, madaffald, papir og glas:

- Vi er jo ikke fanatiske, så der er nogle dage, hvor vi ikke er så gode til at affaldssortere, men vi holder det ret godt, siger han.

Sortering kan give billigere husleje

Det er også til stor gavn for beboerne i de almene boligforeninger, at de får en økonomisk håndsrækning til at sortere deres husholdningsaffald.

Hos boligselskabet FSB betyder det, at der kan komme sorteringssystemer i selskabets ældre boliger, forklarer energi- og miljøkonsulent Anders Wiig Nielsen:

- Det betyder, at vi kan nå ud til de boligafdelinger, hvor man ikke i forvejen har et sorteringsmodul i køkkenerne, og vi prøver selvfølgelig at sprede den her mulighed til flest mulige af vores boliger og beboere, siger han.

Udover tilskuddet kan gøre det nemmere at affaldssortere, kan det også mindske huslejen, forklarer Anders Wiig Nielsen:

- Det er ikke alle, der er klar over, at man betaler for mængden af det usorterede affald, men det gør man, og det vil sige, at jo bedre beboerne er til at sortere oppe i køkkenet, desto billigere bliver huslejen i sidste ende, siger han.