Udsatte børn og unge lider under personaleflugt: Kan føre til angst og depression

Hver fjerde døgninstitution og opholdssted i hovedstadsområdet har problemer med at holde på personalet.

'De unge beskriver, at tilbuddet den sidste tid har været udfordret af meget sygdom og udskiftning i personalegruppe, hvilket har påvirket de unges trivsel og lyst til at indgå i samarbejde med medarbejderne.' Sådan står der i en af de 138 tilsynsrapporter, som DR har gennemgået. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

'Tilbuddet har gennem flere år haft en omfattende personalegennemstrømning, hvilket har medført et ikke ubetydeligt videnstab, ligesom det uundgåeligt har påvirket de unge i tilbuddet.'

Sådan står der i rapporten fra Socialtilsyn Hovedstadens seneste tilsyn hos det socialpædagogiske opholdssted Vip Huset på Amager. Ifølge tilsynet har stedet med andre ord oplevet for store og for hyppige udskiftninger i personalegruppen.

Problemet er dog allerede gået op for Teddy Jeppesen, da han i oktober sidste år - nogle uger før tilsynet - indtræder som bestyrelsesformand for Vip Huset.

- Det var en klassisk problemstilling. Vip Huset er startet af ildsjæle med et fagligt fokus. Men i takt med, at virksomheden voksede, undervurderede man behovet for at udvikle organisationen og ledelsen. Det skabte en stigende utilfredshed blandt nogle medarbejdere og afspejlede sig ved en lidt for høj personaleomsætning, fortæller Teddy Jeppesen.

Vip Huset står dog langt fra alene. En gennemgang, som P4 København har foretaget af de nyeste tilsynsrapporter fra 138 døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i hovedstadsområdet, viser, at næsten hver fjerde tilbud har problemer med høj personalegennemstrømning.

Det bekymrer overlæge og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab Anne Marie Raaberg Christensen.

- For børn og unge er det altafgørende med en voksen relation, som de kan have tillid til. Og det er det næsten endnu mere, hvis de har psykiske lidelser, siger hun.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for de udsatte børn og unge, hvis stor udskiftning i personalet forhindrer dem i at skabe en tillidsfuld relation til de voksne i deres liv, forklarer Anne Marie Raaberg Christensen.

- Det kan føre til flere adfærdsproblemer, større angst og flere depressive tilstande. Børn har brug for relation, de kan have tillid til, fortæller hun.

Problemer med at binde sig

Også hos organisationen Børns Vilkår er der bekymrede miner.

- Vi taler om unge og børn, der kommer fra brudte relationer og svagt netværk. Det, de har brug for, er stabile relationer og nogle voksne, som kommer til at kende dem rigtigt godt, og som de kan have en langvarig, måske livsvarig, relation til, forklarer direktør Rasmus Kjeldahl.

Derfor mener han, at stor personaleudskiftning kan påvirke udsatte børn og unge meget negativt.

- De mange personaleskift kan give de unge problemer med at binde sig, fordi de hurtigt lærer, at lige så snart de har investeret nogle følelser og noget energi og tillid, så er pædagogen væk, og så kommer der en anden til. Det er det stik modsatte, disse børn og unge har brug for, siger Rasmus Kjeldahl.

De ord bliver bakket op i en af tilsynsrapporterne, hvor der står:

'De unge beskriver, at tilbuddet den sidste tid har været udfordret af meget sygdom og udskiftning i personalegruppe, hvilket har påvirket de unges trivsel og lyst til at indgå i samarbejde med medarbejderne.'

Voldsomt arbejde

I Københavns Kommune kan chef for Borgercenter Børn og Unge Poul Ertner nikke genkendende til problemet. Han peger på, at en stor del af forklaringen skal findes i et til tider hårdt arbejdsmiljø.

- Man kan komme til at slå sig lidt på de unge. Det er der nogen, der trives med, mens andre har svært ved at håndtere det, forklarer Poul Ertner.

Derfor har man i Borgercenter Børn og Handicap ifølge Poul Ertner stor fokus på at få ansat det rigtige personale.

- De skal have psyken og styrken til at kunne håndtere de unge, som vi har med at gøre, siger han.

Poul Ertner mener, at Københavns Kommune for det meste har succes med at få ansat langtidsholdbart personale.

- Men der er områder, hvor vi er særligt udfordrede, og det er der, hvor vi har de mest syge og udadreagerende unge. For det er voldsomt arbejde, og der er perioder, hvor vi har en højere gennemstrømning af personale, end vi selv synes er godt, forklarer borgercenterchefen.

Inddrager medarbejderne

Hos Vip Huset erkender Teddy Jeppesen, at de mange udskiftninger i personalegruppen kan have påvirket tilbuddets unge piger.

- Det er klart, at en for høj personaleomsætning på et eller andet plan påvirker den indsats, man kan yde i forhold til de unge. Men hvis indsatsen hviler på et stærkt fagligt grundlag, så er påvirkningen mindre, end den kunne have været, og det mener jeg er tilfældet hos os, siger Teddy Jeppesen.

Vip Huset arbejder lige nu på at sikre en bedre fastholdelse af personalet. Det sker ifølge Teddy Jeppesen ved, at stedets ledere får træning i ledelse, og så har man inddraget medarbejderne i processen.

- Vi har inviteret alle medarbejdere ind i maskinrummet for at være med til at bestemme, hvordan vi kan gøre Vip Husets organisation endnu bedre. Det betyder, at vi stille og roligt får skabt klarhed og systematik i organisationen, og så får vi skabt ejerskab hos medarbejderne, siger Teddy Jeppesen.

Efter tilsynet har Vip Huset anket nogle af socialtilsynets formuleringer og konklusioner, da man mener, at de er "for vidtgående".

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter