V og K: Der skal stadig bygges 2500 boliger på Amager Fælled

De to blå partier vil dog undersøge, om boligerne kan flyttes 500 meter.

Planerne om at opføre 2500 på den gamle strandeng på Amager Fælled har mødt massive protester blandt borgerne i København. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Der er opbakning fra både Venstre og Konservative i København til at bygge 2500 boliger på Amager Fælled. Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har ellers meddelt, at flertallet bag aftalen er væk.

I første omgang vil Venstre blot være med til at undersøge, om der findes andre muligheder for at opføre boligerne end den gamle strandeng, der indtil nu har været udpeget.

- Venstre bakker stadig op om den aftale, der handler om at bygge på den gamle strandeng. Vi har bare sagt, at vi støtter forslaget om at undersøge en alternativ placering på Amager Fælled, siger politisk ordfører for Venstre, Cecilia Lonning-Skovgaard.

Venstre i København har endnu ikke taget stilling til, om de vil bakke op om en ny placering, hvis der findes et alternativ til Strandengen:

- Nu må vi se, hvad en undersøgelse viser, og så vil vi efterfølgende tage stilling til, om der er noget at gå videre med. Det er en diskussion, vi skal have internt i Venstres gruppe.

Det er Konservative på Københavns Rådhus, der har fremsat et forslag om at undersøge muligheden for at bygge et andet sted på Amager Fælled end Strandengen. Det drejer sig om et område, der tidligere har været losseplads, og ligger cirka 500 meter fra Strandengen.

- Vi foreslår, at det nuværende byggefelt flyttes nogle få hundrede meter. Det skal være det samme antal kvadratmeter, bare på et mindre sårbart sted, siger gruppeformand for Konservative i København, Jakob Næsager.

Han afviser, at Konservative bakker ud af en aftale:

- Vi står ved aftalen om, at 6 procent af Fælleden skal bebygges, mens 94 procent er fredet. Det handler bare om at flytte byggefeltet.

Det område, der er udpeget som nyt muligt byggefelt er fredet, og det kræver Folketingets godkendelse at ophæve fredningen.

Facebook
Twitter