Vejdirektoratet underkender 43 københavnske grundejere: Fortovsordning er lovlig

En afgørelse fra Vejdirektoratet giver Københavns Kommune medhold i, at den har haft ret til at opkræve betaling for at holde grundejernes fortove rene.

I store dele af København holder kommunens folk gaderne rene for at undgå, at det flyder med skrald. (Foto: christian Als © Scanpix)

Teknik- og miljøforvaltningen i København har haft loven på sin side, når den har opkrævet betaling for at holde grundejernes fortove fri for skrald og snavs. Sådan lyder afgørelsen fra Vejdirektorat, der har taget stilling til en klage fra 43 grundejere, der mener, at kommunen ulovligt har opkrævet penge for fortovsrenhold siden 2015, og at de har ret til at få deres penge tilbage.

Tidligere på året fandt teknik- og miljøforvaltningen selv frem til, at den har opkrævet 17,5 millioner kroner for meget af de cirka 4.000 grundejere, der er omfattet af fortovsordningen.

Præcis hvor mange penge, grundejerne har krav på, er der politisk uenighed om. Men grundlæggende har opkrævningerne altså været lovlige, fastslår Vejdirektoratet. Og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

- Det er rigtig vigtigt for mig, at vi nu har fået en del af den her sag lukket og kan komme videre og få undersøgt de andre ting. Selvfølgelig skal de borgere, der har krav på at få penge tilbage, have det, siger hun.

På den anden side står de 43 grundejere, der mener, de har krav på at få de penge tilbage, som de har betalt til fortovsordningen siden juli 2015. På det tidspunkt trådte en lovændring i kraft, der siger, at kommunen skal sikre, at opgaven med at holde fortovene rene, løses billigst muligt, hvis grundejerne skal betale for det.

I København gik der knap tre år, før teknik- og miljøforvaltningen indhentede tilbud fra private firmaer. Derfor har kommunens opkrævninger været ulovlige, mener grundejernes advokat Finn Träff, der trods afgørelsen er optimistisk på grundejernes vegne.

- Vejdirektoratet har kun taget stilling til sagen i meget begrænset omfang og henviser en del af den til Ankestyrelsen, så nu sender vi den videre til dem, siger Finn Träff.

Ankestyrelsen kan ikke ændre Vejdirektoratets afgørelse, højst komme med en løftet pegefinger i forhold til, om kommunen tidligere burde have indhentet markedspriser og sikret sig, at renholdet blev foretaget billigst muligt. Kun en retssag kan ændre Vejdirektoratets afgørelse, og det ligger ikke umiddelbart i kortene, lyder det fra grundejernes advokat.

- Vi har ikke noget ønske om at føre en retssag, hvis vi kan undgå det. Men jeg har en forventning om, at kommunen vil rette ind efter Ankestyrelsen, når der kommer en afgørelse derfra, siger han.

Hvis Ankestyrelsen bakker op om grundejernes kritik af, at forvaltningen var for lang tid om at indhente markedspriser, håber Finn Träff, at det får politikernes øjne op for, at grundejerne har krav på at få alle deres penge tilbage.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen vil endnu ikke forholde sig til eventuel kritik fra Ankestyrelsen.

- For mig er det meget vigtigt, at jeg ikke begynder at tage stilling til nogen af de her ting, før vi har en afgørelse, så jeg vil vente og se, hvad der kommer fra Ankestyrelsen, siger hun.

Facebook
Twitter