Verdensmål i børnehøjde: Børnehaver skal lære om sult, fattigdom og bæredygtighed

Som en del af projektet i flere hovedstadskommuner lærer børnene at sortere skrald.

Børnehavebørnene i 'Gnisten' i Gladsaxe Kommune med alt det skrald de har samlet. Børnehaven er en af børnehaverne, der har FN's verdensmål på programmet. (Foto: © Nanna Mortensen, (c) DR)

Plastikglas, tennisbolde og gamle dåser bliver kastet i hver sin skraldepose.

Og det er ikke kun af pædagogerne, men i den grad også af de små poder i Børnehuset Gnisten i Gladsaxe.

For her arbejder man nemlig med FN's bæredygtige verdensmål - blandt andet dem, der handler om klimaindsatser.

I 2015 satte FN's 193 medlemmer en række mål for, hvordan vi som verdenssamfund sikrer kloden en bæredygtig udvikling.

Det hele bliver gjort i børnehøjde ved at være på skraldejagt i skoven og rydde op i naturen, siger pædagog Anne Tange Elmsted.

- Børnene forstår nok ikke det store billede, men de lærer det nære. Genbrug, genanvendelse og det at passe på naturen bliver en del af deres liv og hverdag.

Børnene lærer også, hvordan de sorterer deres affald.

- De kommer løbende ind om morgenen og har fundet noget på vej til børnehaven, og så kaster de det i den rigtige skraldespand, siger Anne Tange Elmsted.

Så meget skrald fik børnehavebørnene fra 'Gnisten' samlet ind i løbet af kort tid. (Foto: © Nanna Mortensen, (c) DR)

Alle kan være med uanset alder

Og det er ikke kun i Gladsaxe, at man sætter fokus på klima og bæredygtighed.

Også i Gentofte, København, Frederiksberg, Fredensborg, Ballerup, Furesø og Tårnby kommuner er verdensmålene rykket ind i daginstitutionerne.

I Børnehuset Kløvedalen i Gentofte er det særligt i forbindelse med madlavning, at børnene lærer om bæredygtighed og klima, siger leder Pernille Brems.

- Vi inddrager børnene i køkkenet, så de får kendskab til råvarer og grøntsager. Og det giver gode snakke om, hvad de selv har derhjemme i køleskabet.

Kristine Kryger, der er formand for Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte Kommune, mener, at alle borgere uanset alder kan involveres i dem.

- Børnene får større indblik i, at de sætter et aftryk på verden og selv kan handle mere bæredygtigt, siger hun.

Og udover fokus på klimavenlig kost, trækker børn og pædagoger også i gule veste og går på affaldsindsamling.

- De finder ud af, hvad det er for noget skrald, der bliver smidt, og hvad man så skal gøre ved det. Det er både sjovt for dem, og de lærer noget af det, siger Kristine Kryger.

På Frederiksberg mener borgmester Simon Aggesen fra Det Konservative Folkeparti, at det er perfekt at fange børn til at lære tanken bag målene.

- Børn i den alder er umiddelbare og nemme at begejstre. Og derfor er der en åben dør for at fortælle nogle af de værdier, der ligger i verdensmålene, siger han.