Virksomheder tager ikke nok lærlinge. Paradoksalt, siger Dansk Metal

En femtedel af landets industrivirksomheder har ikke nogen lærling, viser en ny undersøgelse fra Dansk Metal.

Beskæftigelsen i industrien er steget markant siden udgangen af 2013, viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 2025 vil der mangle 30.000 faglærte i jern- og metalindustrien. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Beskæftigelsen i industrien er steget markant siden udgangen af 2013, viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Faktisk er beskæftigelsen steget så meget, at der i 2025 vil mangle 30.000 faglærte i jern- og metalindustrien.

Alligevel står flere unge under uddannelse i jern- og metalindustrien uden læreplads, fordi mange virksomheder undlader at tage en lærling.

Det viser en undersøgelse foretaget af Dansk Metal blandt 528 tillidsrepræsentanter, der er blevet spurgt, om deres virksomhed har én eller flere lærlinge.

Hovedstadens virksomheder tager færrest

Det er især i Region Hovedstaden, at flere virksomheder ikke tager lærlinge.

Her har en fjerdedel af industrivirksomhederne ikke en lærling, og det er udtryk for, at industrivirksomhederne ikke tager deres del af ansvaret, når det kommer til at uddanne ny arbejdskraft, siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

- Jeg synes, det er ærgerligt, men jeg synes også, det er paradoksalt, at virksomhederne i Region Hovedstaden ikke i højere grad løfter den uddannelsesforpligtelse, de har. Specielt i en tid, hvor selvsamme virksomheder hyppigt snakker om, at de mangler kvalificeret arbejdskraft, siger Thomas Søby.

Det er ikke kun hos Dansk Metal, man er bekymret for udviklingen. Professor og erhvervsskoleforsker ved Roskilde Universitet Christian Helms Jørgensen mener også, at det er problematisk.

- Der ligger i hvert fald et potentiale for at udvikle de faglige uddannelser og oplæring på længere sigt. Det vil sige - tage fat på, hvordan virksomhederne kollektivt kan understøtte hinanden i at sikre, at alle bidrager, siger Christian Helms Jørgensen.

Løsningen ligger i deleordninger

Hos M.A.N. Energy Solution i København har man 42 lærlinge, fordi man håber, at de samme lærlinge efterfølgende vil blive og gøre karriere i virksomheden.

- Vi har god erfaring med lærlinge. Mange af dem vælger at blive hos os, og vi er i stand til at give dem en god uddannelse. Vi håber, at dem, der vælger at blive, er her resten af deres professionelle karriere, siger Thomas Knudsen, der er direktør i M.A.N. Energy Solution.

Han erkender, at det er et stort arbejde at uddanne lærlinge, men fortæller, at man i M.A.N. Energy Solution i visse tilfælde vælger en løsning, hvor de deler en lærling med en anden virksomhed, så de er sikre på, at lærlingen får den tilstrækkelige oplæring.

Det er en metode, han gerne anbefaler til virksomheder, der ikke kan overskue at tage en lærling alene.

Facebook
Twitter