Yogacentre lukker på stribe: Efter 16 år med yogastudie er det slut for Soham

Coronarestriktionerne gør det svært for yogacentrene at tjene penge.

Soham Johansen ejer yogastudiet Hamsa Yoga. For fire år siden fik han gazellepris, men i år har han mistet over en halv million kroner i indtægter, og nu lukker studiet. (Foto: © (privatfoto))

Det har tidligere fremgået af artiklen, at det opfattes som om, at Kulturministeriet har fastsat retningslinjerne for yogastudier og antallet af deltagere. Retningslinjerne er dels fastsat af myndighederne og af en bekendtgørelse fra regeringen.

Først tre måneders tvungen nedlukning og derefter et loft på ni elever per yogahold.

Coronarestriktionerne har gjort det svært for yogacentrene at tjene penge, og de seneste uger har en række selvstændige yogacentre drejet nøglen om.

I København er det blandt andet Hamsa Yoga, Yogamudra og Street Yoga, der har meddelt, at de lukker på grund af restriktionerne. I Aarhus havde yogacentret Heart of Yoga meldt ud, at de blev nødt til at lukke, men det er blevet afværget.

For ejeren af Hamsa Yoga, Soham Johansen, er det et farvel til flere hundrede elever i det yogastudie, han har brugt 16 år på at opbygge. Trods hjælpepakker hænger økonomien ikke sammen.

- Min indtægt i år ligger 550.000 kroner under sidste år. Jeg har fået noget erstatning for tabte indtægter, og jeg har fået tilsagn om, at jeg er berettiget til 80.000 kroner for dækning af faste udgifter, men de penge er ikke kommet endnu, siger han.

Det er blandt andet myndighedernes retningslinjer for yogastudierne, der gør det svært at tjene penge. Retningslinjerne tillader maksimalt ni elever per hold, uanset lokalets størrelse. I Hamsa Yoga er der plads til 40 elever på holdene, og 9 elever er slet ikke nok til at betale husleje og løn til underviserne, siger Soham Johansen.

- Med de retningslinjer kan det ikke lade sig gøre at drive forretning. Vores breakeven, altså dér hvor vi begynder at tjene penge, ligger ved 16 elever.

For to uger siden tog han konsekvensen og lukkede sit yogastudie. De sidste par uger har han brugt på at sunde sig over beslutningen.

- Jeg har siddet derhjemme og kigget ud i haven og tænkt, hvad jeg nu skal bruge mit liv på. Jeg har blandt andet søgt job på et lager.

Det er lidt af en kontrast til den medvind, han har haft med sit yogastudie. For fire år siden fik det en gazellepris for at være en af landets hurtigst voksende virksomheder.

Yogaforening: Retningslinjer giver ingen mening

Myndighedernes retningslinjer møder også skarp kritik af Mia Mourier, der er forperson for Danske Yoga- og Meditationslærere. Foreningen blev stiftet i foråret, da yogastudierne blev lukket ned.

Yogastudierne er omfattet af de samme retningslinjer som sportsforeninger, fordi yoga bliver betragtet som en sportsaktivitet. Men det giver ingen mening, siger Mia Mourier.

- Retningslinjerne bygger på, at yoga hører ind under sport. Men yoga er alt andet - vi får ikke pulsen op, vi sidder på faste pladser, og vi bevæger os ikke rundt i lokalet, siger hun.

Men der er vel også nogle former for yoga, der får en til at svede, og hvor man ånder tungt?

- Yoga er mange ting, og vi vil gerne have differentieret retningslinjerne, så man skelner imellem de mere stillesiddende aktiviteter og det, der handler mere om motion. Vi synes ikke, at Kulturministeriet lytter til vores ekspertise, når vi kommer med vores input, siger hun.

Udover loftet på ni elever er der krav om, at der skal være mindst fire kvadratmeter gulvplads per deltager på et yogahold. Det betyder, at en del mindre yogastudier ikke engang kan have ni elever på deres hold, siger Mia Mourier.

Med de nuværende retningslinjer vil flere yogastudier blive nødt til at lukke, forudser hun.

- Som det ser ud nu, er det nærmest umuligt for yogalærere og yogastudierne at overleve, for det stiller for høje og forkerte krav til aktiviteten.

Flere af de yogacentre, der lukker i de her uger, er vigtige institutioner i yogamiljøet, siger hun.

- Det er kulturbærende steder, der uddanner yogalærere med høj faglighed. Hvis de dør, så udvander vi en vigtig fritidsaktivitet i Danmark.

Minister: Ikke forsvarligt lige nu

Det er regeringens bekendtgørelse, der fastsætter, hvilke sportsaktiviteter, der er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. I en mail til DR skriver kulturminister, Joy Mogensen (S), at hun ikke er klar til at ændre på reglerne.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationen hos yogastudierne og alle andre, der er ramt af restriktionerne. Men vi skal handle sundhedsmæssigt forsvarligt, og lige nu må vi holde fast, så smitten ikke løber løbsk. Det rammer ikke kun yoga.

Kulturministeren er dog åben for, at parterne forsat kan tale om yogastudiernes problemer.

- Jeg har selv været i dialog med Danske Yoga- og Meditationslærere og Dansk Yoga Forbund om deres forhold, og jeg vil meget gerne fortsætte dialogen om deres udfordringer. Desværre er sundhedssituationen ikke til at lempe restriktionerne lige nu, skriver hun.