101 kæmpesten er kommet på landkortet: Her finder du Danmarks største sten

Geus har lavet en liste over Danmarks største og mest fascinerende sten.

Dammestenen hedder også Damestenen eller Hesselagerstenen. (Foto: BJARKE ØRSTED © Scanpix)

De er født af ild dybt nede i forlængst nedslidte bjergkæder.

Siden er de blevet ført til Danmark i istiden, hvor gigantiske iskapper blev opbygget over Skandinaviens fjelde og fragtede de enorme klippestykker med sig.

I dag ligger de efterladt som slumrende fortidskæmper fordelt over det meste af landet, og nu er der for første gang lavet et kort over, hvor kæmpestenene ligger og sover.

Det kort har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) lavet.

En af de geologer, der har været med til at plotte de 101 kæmpesten ind på kortet, er Henrik Granat.

- Vi vil gerne vise danskerne, at der findes en mulighed for at tage ud og se de her sten, fordi vi synes, de er sjove. Alene i kraft af deres størrelse er de meget fascinerende, siger han om en af årsagerne til, at man nu har kortlagt stenene.

Som geologer er det sten, der interesserer Henrik og hans kollegaer, griner han, men han mener også, at sten har en særlig forbindelse til folk uden for faget.

- Vi har alle sammen et forhold til sten. Vi har kastet med sten, da vi var små. Vi har flyttet rundt på dem i haven. Og nogen af os skal begraves under en sten, når vi dør, siger han.

Troldkvinder og nybagt brød

Forholdet til de kæmpestore sten strækker sig mange hundrede år tilbage i historien. Oprindeligt var de omgærdet af fascination og mystik.

I dag har vi kun levn tilbage af de gamle sagn, som florerede omkring klippestykkerne, der lå som massive pejlemærker i landskabet.

Et af dem er sagnet om Dammestenen, som er Danmarks største sten. Den menes at være kastet fra Langeland til Hesselager på Fyn, hvor den ligger idag, af en troldkvinde, der havde set sig sur på Svindinge Kirke. Stenen nåede dog kun to tredjedele af vejen.

- Man mener, at de der historier er kommet dengang kristendommen indtog Danmark. Det er ligesom et billede på, at jætterne og troldene var sure på kristendommen, fortæller Henrik Granat og henviser til bogen 'Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen'.

Nogle har dog været skeptiske over troldkvindens kræfter, og mener at stenen oprindeligt har været meget mindre, og senere er vokset ved duften af brød.

Netop effekten af nybagt brød på sten er noget, der går igen flere steder i landet. Nogle steder vokser de, andre steder vender de sig, når de kan lugte nybagt brød.

Der er ikke noget entydigt svar på oprindelsen af den myte. Men ifølge 'Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen', så hænger det muligvis sammen med, at flere af de store sten har været offersten. Ofte har det været brød, man lagde ved stenene for at gøre markerne mere frugtbare.

Moderne teorier

Selvom sagnenes forklaringer på stenenes placering i landskabet kan være fornøjelige at beskæftige sig med, så arbejder Henrik Granat og hans geologikollegaer med mere moderne teorier.

Stenene er aldrig blevet undersøgt systematisk ud fra en geologisk synsvinkel. Men det har de nu sat sig for på Geus, hvor de vil finde ud af, hvad stenene består af, hvor de kommer fra, og hvordan de er kommet hertil.

- Vi vil gerne lave en petrografisk beskrivelse. Det vil sige at beskrive stenen for de mineraler, de består af. Når vi ved, hvad stenen består af, så kan vi bestemme hvilken bjergart, det er, og hvis vi er heldige, kan vi finde ud af, hvor den bjergart findes i Norge eller Sverige. Og på den måde kan vi regne ud, hvilken rejse stenen har været på, og hvordan den er endt, hvor den er i dag, siger han.

Resten af kæmpestenene kan findes på Geus' hjemmeside.

Projektet med kortlægning og formidling af Danmarks kæmpesten er endnu under udvikling og er finansieret af 15. Juni Fonden og Geocenter Danmark.