21 kræftramte kvinder blev ved en fejl erklæret raske: Nu skal hele kulturen på sygehuset ændres

Ingen må arbejde alene for længe, og alle må stille spørgsmål: Nye regler skal ændre sygehuskultur.

3.600 kvinder fik tilbudt et ekstra tjek, efter det stod klart, at der var mistanke om lægesjusk. 21 af dem havde brystkræft. (Foto: christian Als © Scanpix)

En ny personalekultur på Hospitalsenheden Midt i Viborg skal mindske risikoen for, at personalet begår fejl.

Den nye kultur kommer i kølvandet på sagen om fejlbehæftede mammografi-undersøgelser på sygehuset, hvor 21 kvinder fejlagtigt blev erklæret raske.

Kulturændringen handler først om fremmest om, at der skal være mere åbenhed personalet imellem.

- Hvis vi har en oplevelse af, at nogle ikke følger de seneste retningslinjer eller de rigtige procedurer, så har man ret og pligt til at rejse spørgsmålet, siger Henrik Bendix, kvalitetschef på Hospitalsenheden Midt.

På sygehuset vil de i højere grad gå systematisk til værks, når der opstår nogle utilsigtede hændelser.

- Så vi kan se det, hvis et mønster begynder at vise sig, forklarer han.

Personalet skal også i højere grad end tidligere arbejde sammen om tingene, og de har pligt til at holde øje med hinandens arbejde. Konkret betyder det blandt andet, at ingen får lov til at gå for længe alene med et specifikt område.

- Ved at være i kontakt med kolleger om det, er der større chance for, at man kan sparre med hinanden og udveksle erfaringer og opmærksomheder. Og alle har ret og pligt til at rejse en tvivl, fortæller Henrik Bendix.

Kvalitetschefen forventer, at det nye sæt spilleregler og den nye virksomhedskultur kan bremse fejl i opløbet, men man kan ikke tage højde for alle situationer:

- Det kan man jo ikke. Men det, der skal sikre, at vi har en høj patientsikkerhed, er, at vi arbejder over flere fronter og arbejder systematisk, siger han.

Det var tilbage i efteråret, at Hospitalsenheden Midt i Viborg begyndte at se nærmere på, hvordan de kan sikre sig bedre mod kvalitetsbrist.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter over for DR P4 Midt & Vest, at den har godkendt sygehusets nye tilgang.

I et skriftligt svar til sygehuset skriver Styrelsen, at hospitalsledelsen har fulgt op på brystkræftsagen med en "meget omfattende og anerkendelsesværdig gennemgang".

Styrelsens vurderer, at der ikke længere er anledning til at være bekymret for patientsikkerheden på stedet, og derfor er sagen nu lukket.

Opdateret 13.09: Tilføjet information fra Styrelsen for Patientsikkerhed.