66-årig mand får fængselsstraf på 40 dage for at skyde ulv

En 66-årig mand, der skød og dræbte i april en ulv, får en betinget fængselsdom på 40 dage.

To ulveentusiater overværede ved en tilfældighed, at den 66-årige skød ulven i april. (Foto: © Ulla Pipaluk Zobbe og Lars Lorentsen, DR Nyheder)

En 66-årige mand, der i april skød og dræbte en ulv i Vestjylland, er i eftermiddag blev idømt 40 dages betinget fængsel.

Desuden har han fået konfiskeret sin riffel og skal betale sagens omkostninger. Han mister dog ikke sit jagttegn.

I april skød han en ulv fra sin bil lidt øst for Ulfborg i Vestjylland, og den 66-årige mand var ifølge anklageskriftet tiltalt for overtrædelse af jagtloven ved at skyde et dyr uden for jagttid, samt at skyde et dyr fra et køretøj.

Desuden var han tiltalt for at overtræde EU's artsfredningsbekendtgørelse, som ulven er beskyttet af.

Ifølge dommeren er det en skærpende omstændighed, at ulven er et vildt og sjældent dyr, og at den dømte 66-årige mand havde til formål at nedskyde ulven, hvilket er imod de etiske bestemmelser.

Her lagde de særlig vægt på, at skuddene faldt fra den dømtes bil, og at han affyrede tre skud.

En ægte ulv eller krydsning

Et af de spørgsmål, der fyldte i retten, var, hvorvidt der var tale om en ægte ulv, eller en såkaldt hybridulv. Altså en krydsning af ulv og hund. Af to omgange ønskede forsvarsadvokat Jan Schneider sagen udsat, fordi han ikke mente der var tilstrækkelig DNA bevis for, at der var tale om en ægte ulv.

- Det skal være en ulv, og det er anklagemyndigheden, som skal bevise det, procederede Jan Schneider, som dog fik afvist anmodningen.

Omvendt mente specialanklager ved Midt & Vestjyllands Politi, Ulrik Panduro, at obduktionen af den skudte ulv konkluderede, at der er tale om en ulv, som stammer fra ulveparret, der fik hvalpe i sommeren 2017.

Spørgsmålet var særlig aktuelt, da hybridulve ikke er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen.

- I tilfælde af, at der er tale om en hybrid, hører den ikke længere under artsfredningsbekendtgørelsen, hvorfor tiltalen mod det burde frafalde, forklarede forsvarer Jan Schneider.

Ifølge dommeren fandt retten dom ingen tvivl om, at der var tale om en ulv, og der var heller ikke fundet tilstrækkelig bevis for, at der var tale om en problemulv.

Nødværge eller selvtægt

Desuden var spørgsmålet om nødværge central. Særligt anklageren

- Det har skær af selvtægt, hvor man siger: Vi har et problem med ulven, og det klarer man selv i stedet for at gå til myndighederne, sagde specialanklager Ulrik Panduro og henviste til, at den sigtede og hans familie ikke har indgivet nogen anmeldelse til myndighederne om nogen problemulv i området.

Den 66-årige har ikke ønsket at udtale inden retssagen, men i en fyldt retssal forklarede han, at han frygtede ulven, og at det var ham, der affyrede tre skud fra bilen, hvoraf ét af skuddene dræbte ulven.

- Jeg har evnen, og så påtog jeg mig pligten, forklarede den 66-årige, som selv har retten til at drive jagt, hvor ulven blev skudt.

Han forklarede, at ulven ifølge hans oplevelse ikke havde en frygt for mennesker.

- Den var ikke bange. Den var total ligeglad, forklarede den 66-årige.

I selve situation, hvor han affyrede skuddene fra bilen, var han ikke bange, men han forklarede, at han var bange for, at ulven ved andre lejligheder kunne finde på at angribe hans oldebørn, når de var på besøg.

- Jeg var ikke bange for, at den skulle æde bilen, men jeg var bange for, at jeg i en anden situation kunne blive ædt. Det var jeg bange for, forklarede han i retten.

Begge parter tilfredse

Efter domsafsigelsen tager begge sider i sagen dommen til efterretning, og erklærer sig som udgangspunkt begge tilfredse.

Strafferammen var på to års fængsel, og mens anklagemyndigheden ønskede tre måneders ubetinget fængsel, ønskede forsvareren frifindelse.

- Det ligger væsentlig under den ubetingede fængselsstraf, som anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om. Samtidig var det et væsentligt spørgsmål om jagttegnet, hvor retten tillod ham at beholde jagttegnet. Så på mange måder, er vi udmærket tilfredse, lyder det fra forsvarsadvokat, Jan Schneider.

Hos anklagemyndigheden lægger man vægt på, at den 66-årige er blevet dømt efter både jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Strafferammen er op til to års fængsel, men alligevel var specialanklager Ulrik Panduro tilfreds med dommen.

- Når man ser på de personlige forhold, som også blev dokumenteret i retten, så mener jeg ikke dommen langt fra, hvad man ser på andre særlovsområder, der er sammenligneligt, siger Ulrik Panduro.

Den 66-årige har udbedt sig 14 dages betænkningstid og overvejer at anke sagen.

- Der er mange faktorer som spiller ind, når man skal anke en dom. Blandt andet ventetiden og den store opmærksomhed. Det kan føre til, at man vælger at leve med resultatet, selv om det på nogen måder burde indbringes for landsretten, siger Jan Schneider.