Advokat og retspræsident i udrejsesag: Politikere, bland jer udenom domstolens afgørelse

Forsvarsadvokat og retspræsident mener, politikere går for langt i deres kritik af dommen i en udrejsesag.

Forsvarsadvokat Jakob Fastrup mener, at en minister og to folketingspolitikere går for vidt i deres kritik af en afgørelse, som dommere ved Retten i Herning har truffet. (Foto: Anders Davidsen © dr)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og to andre folketingspolitikere blander sig i den dømmende magt, mener advokat Jakob Fastrup fra Ikast.

I torsdags var han forsvarer i en sag, hvor 33-årige Sharvin Shojaie, som er på tålt ophold i Danmark, stod tiltalt efter nye skærpede bestemmelser for at overtræde sin opholds- og meldepligt, bl.a. på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Men Retten i Herning valgte i stedet helt at ophæve Sharvin Shojaies opholds- og meldepligt, fordi han ganske enkelt havde været det for længe set i forhold til hans situation. Dermed faldt grundlaget for at straffe ham helt væk.

- Det er nærmest så hårene på hovedet rejser sig lidt, hvor man i den grad går ind og kritiserer domstolen, og det er det, man gør direkte, siger advokat Jakob Fastrup.

Retspræsident tager bladet fra munden

Advokaten mener, politikere blander den lovgivende og den dømmende magt sammen.

- Det synes jeg faktisk ikke hører hjemme i et retssamfund. Vi skal alle - indvandrere og indvandrerpolitikere - have respekt for vores domstole og glæde os over det retssystem, vi har, siger han.

Han bliver bakket op af retspræsidenten fra Retten i Herning, Steen Friis Nielsen. Han understreger også det faktum, at magten i Danmark er delt op i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt.

- Jeg synes ikke, at lovgiverne skal gå ind og kommentere eller blande sig i de afgørelser, der træffes af retten, siger Steen Friis Nielsen.

Han understreger, at politikerne selvfølgelig har ret til at kommentere på afgørelserne, men han mener, at politikerne burde gå mere forsigtigt frem.

- Jeg synes i den her situation, at politikerne skulle have ventet på, at dommen var kommet, og så skulle de have læst de præmisser, der var, og så skulle de have overvejet, hvad dommeren skrev, før de går ind og udtaler sig, siger han.

- Politikerne risikerer at presse domstolene

Både retspræsident Steen Friis Nielsen og forsvarsadvokat Jakob Fastrup hæfter sig ved, at dommen endnu ikke var nedfældet på skrift, og de tror, at politikerne helt har misforstået dommen.

Retten tog nemlig aldrig stilling til de skærpede strafbestemmelser, som politikerne har udstukket. Dommeren og de to domsmænd vurderede nemlig, at Sharvin Shojaie helt skulle have ophævet sin opholds- og melde-pligt, og dermed faldt hele grundlaget for at straffe ham væk.

- Særligt i den her situation, hvor indholdet af dommens præmisser ikke er fuldstændig kendte, så kommer de til at udtale sig på helt forkert grundlag. Det synes jeg, er uheldigt, siger siger Steen Friis Nielsen.

Han påpeger også, at afgørelsen stadig kan fortsætte for en højere retsinstans, hvis anklagemyndigheden vælger at indbringe den for Landsretten.

Hvis politikerne blander sig i verserende retssager, så kan de presse dommeren i retning af en bestemt afgørelse, mener han.

- På et generelt niveau, så bør man ikke kommentere på verserende retssager, for det kan påvirke den proces, der er igang i retten, siger Steen Friis Nielsen.

Udlændinge- og integationsminister Inger Støjberg (V) afviser, at hun med sin kritik krydser grænsen mellem den lovgivende og den dømmende magt og lægger pres på retten.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der er overraskede over, hvad jeg mener omkring de her ting. Jeg mener, vi skal have det skrappest mulige regime – overhovedet. Både når det handler om folk, der er på tålt ophold, men også folk, der for eksempel er udvisningsdømte, sagde Inger Støjberg mandag til DR P4 Midt & Vest.

Mattias Tesfaye (S) og Martin Henriksen (DF) har endnu ikke svaret på redaktionens henvendelser.

Retssagen kort

  • 33-årige Sharvin Shojaie var tiltalt for at have overtrådt sin såkaldte 'opholds- og meldepligt' over for myndighederne henholdsvis 21 og 39 gange.

  • Retten i Herning fandt, at han havde overtrådt sin opholds- og meldepligt, men en enig domsmandsret vurderede også, at hans opholds- og meldepligt nu har varet i for lang tid.

  • Retten valgte derfor helt at ophæve pligterne, og derfor skulle han heller ikke straffes.

33-årige Sharvin Shojaie stammer fra Iran, men har boet i Danmark siden han var 11 år. Han er i Danmark på såkaldt 'tålt ophold', fordi Iran ikke vil lade ham komme ind i landet. (Foto: Jesper Ibfelt © DR P4 Midt & Vest)
FacebookTwitter