Akutafdeling får skarp kritik fra Arbejdstilsynet: Sygeplejersker græder, lider af søvnløshed og begår fejl

Hospitalsledelsen har nu fået frem til 28. december til at svare på, hvordan problemerne skal løses.

Det var efter et besøg på akutafdelingen i Herning den 13. december, at Arbejdstilsynet gav et strakspåbud. (Foto: © Grafik: Nathalie Nystad, DR Nyheder)

Hverdagen på akutafdelingen på sygehuset i Herning er så presset, at sygeplejerskerne fortæller, at de græder på arbejde, går grædende hjem og lider af søvnløshed, irritation og angst.

Desuden laver de fejl, og ledelsen kan konstatere, at sygeplejerskerne er voldsomt pressede og frygter for eksempel, at en ansat skal bryde sammen, hvis bare vedkommende får et knus.

Blandt andet det kan læses i det straks-påbud, som hospitalsledelsen på sygehuset i Herning netop har fået fra Arbejdstilsynet.

Påbuddet betyder, at ledelsen skal løse problemerne nu og præsentere en plan for, hvordan det kan undgås at arbejdspresset ikke går ud over medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

I påbuddet skriver Arbejdstilsynet også, at de vurderer, at ”sygeplejerskernes arbejde med patienter i Akutafdelingen ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”

For Bente Rasmussen, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd Midtjylland, kommer arbejdsforholdene på akutafdelingen ikke som en overraskelse. Allerede i august talte Sygeplejerådet, ifølge hende, med hospitalsledelsen om problemerne.

- Situationen for vores medlemmer på akutafdelingen i Herning er ganske alvorlig. De bliver jo presset helt ud over det ekstreme for at sige det rent ud.

Mangler sygeplejersker til 3-400 vagter over jul

Påbuddet fra Arbejdstilsynet kommer efter et besøg på afdelingen den 13. december.

Efter besøget har tilsynet vurderet, at der er risiko for, at den store arbejdsmængde og tidspres kan få betydning for de ansattes ”fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt.”

Det store arbejdspres har Anika Grønbæk, der er arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen, selv oplevet. Hun har flere gange mødt grædende kollegaer.

- Jeg har også selv stået der en dag, hvor jeg syntes, at det hele bare overhovedet ikke kørte. Jeg følte mig presset fra flere forskellige sider. Det er ikke så lang tid siden, og jeg går stadig rundt og har lidt ondt i maven over det, for jeg følte mig ikke tilstrækkelig.

Til Arbejdstilsynet har ledelsen og de ansatte fortalt, at der opleves et højt arbejdspres, fordi der på langt de fleste vagter mangler personale. Blandt andet på grund af ubesatte stillinger.

Aktuelt mangler der sygeplejersker til 3-400 vagter på akutafdelingen i Herning hen over julen.

På akutafdelingen i Herning er der lige nu 3-400 ubesatte vagter hen over julen. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix Denmark)

Desuden oplyser ledelsen, at man har oplevet en stigning i aktivitetsniveauet på afdelingen på 15 procent i løbet af det seneste år.

Samtidig har Arbejdstilsynet også selv kunnet observere, at ansatte dagligt står i arbejdssituationer, hvor den enkelte har flere opgaver, der skal løses på samme tid.

Og dét kender Anika Grønbæk også alt til.

- Hvis du skal holde styr på medicin til syv forskellige patienter – og du lige pludselig også skal modtage en ny patient og holde øje med blodtrykket hos en anden – så risikerer man, at man får hældt noget forkert op, fordi man har så mange bolde i luften, at det ikke er til at holde styr på dem alle sammen.

Forsøger at få hjælp andre steder fra

Senest den 28. december skal ledelsen på sygehuset i Herning give besked om, hvordan man har tænkt sig at løse problemerne.

Hospitalsdirektør, Poul Michaelsen, kigger nu blandt andet på at få hjælp andre steder fra i sundhedsvæsenet.

- Vi har forsøgt at række ud og anmode gode kollegaer i almen praksis om, om der var nogle konsultationssygeplejersker, der kunne have lyst til at bistå i vores lægevagt. Det er en opgave, som i dag også varetages af vores akutafdeling.

- Det er vigtigt at sige, at det ikke er den samlede løsning. Det er ikke den fulde plan. Vi er i gang med at arbejde med det, og vi kommer med helheden den 28. december, siger Poul Michaelsen.

For få uger siden fik akutafdelingen i Holstebro også et påbud fra Arbejdstilsynet - dog ikke et strakspåbud. Men påbuddet gjorde, at man flyttede patienter til Herning, og personale blev flyttet fra Holstebro til Herning. Men det har vist sig kun at flytte problemerne og ikke løse dem.

Desuden har Region Midtjylland den 17. december lukket akutklinikken i Ringkøbing for at flytte ressourcer til Herning. Men heller ikke det har endnu hjulpet.

Ifølge hospitalsdirektør, Poul Michaelsen, er baggrunden for strakspåbuddet et generelt pres i sundhedsvæsnet og på akutafdelingerne. Han mener ikke, at man er særligt hårdt ramt i Herning, men at ledelsen vil handle på det med det samme. (© DR Nyheder)

Der er jo borgere, som også får brug for at komme på sygehuset akut hen over julen. Hvordan kommer de til at mærke den her situation?

- Det er vores pligt og ansvar at kunne tilbyde et sikkert sundhedsvæsen med høj kvalitet, og det mener vi også, at vi kan stå inde for – både nu og i den kommende tid. Der må borgerne på ingen måde tvivle på, hvad det er vi kan, og hvad vi er sindet til at levere. De skal komme til os i tryghed.

Hvornår kan medarbejderne forvente, at forholdene er bragt i orden?

- Medarbejderne kan forvente, at vi i de her dage arbejder med en handleplan, som vi også vil drøfte løbende med medarbejderne. De er meget velkomne til at byde ind med gode ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre.