Alle mink er gravet op: 'Dejligt at få lukket det kapitel'

Nabo til de sidste minkgrave er glad for, at jorden er tømt for mink, men frygter for natur og planter.

En af de sidste skovlfulde minkmasse ved Kølvrå, der blev kørt til forbrænding mandag den 12. juli 2021. (Foto: Bo Amstrup © Bo Amstrup / Ritzau Scanpix)

Den sidste lastbil med døde mink har forladt de lange, brede grave ved Kølvrå uden for Viborg. Tilbage står kun de tomme huller, som stadig kræver noget arbejde, inden de bliver fyldt med jord igen.

Dermed er det sidste punktum sat i kapitlet om de begravede mink, da gravene ved Nr. Felding syd for Holstebro blev tømt tidligere på året.

Og det hele er gået som håbet, fortæller Kasper Klintø, der er indsatschef ved Fødevarestyrelsen.

- Arbejdet med at få minkene gravet op er gået planmæssigt. Vi har overholdt den plan, vi lagde, inden vi gik i gang.

Der blev begravet omkring 7.000 tons mink ved Kølvrå, der tilbage i november blev begravet ved Kølvrå. (Foto: Bo Amstrup © Ritzau Scanpix)

Der var dog lidt udfordringer undervejs med at få skilt skidt fra jord. Minkene var ikke bare hele dyr længere, og massen var blandet godt med jorden.

- Vi blev overraskede af selve porøsiteten i jorden. Da vi skulle have fat i minkmassen, fik vi alt for meget jord med i starten, når vi gravede her, forklarer Kasper Klintø.

- Men vi fik indrettet en jordsorteringsmaskine herude, så mindst mulig jord røg med på forbrændingen. Det er trods alt minkmassen, som brænder bedst.

De samme rosende ord lyder fra den anden side af hegnet til arbejdspladsen. Her er Palle Skov glad for den måde, Fødevarestyrelsen har løst opgravningen på. Han bor cirka 700 meter fra de nu tomme grave.

- Håndteringen af opgravningen er forløbet super godt. Det er dejligt, at vi kan få lukket det kapitel.

- De åbnede kun gravene, når lastbilerne var klar, og så er de blevet lukket igen med det samme. Det gav kun lugtgener i den korte tid, det nu tog at tage minkmassen op og fylde dem på lastbilerne. Så vi har ikke været generet af stank i flere døgn i træk, fortæller Palle Skov.

Arbejdet er ikke færdigt

Selvom kapitlet med minkgrave er slut er historien ikke færdig. Der er nemlig stadigvæk en del arbejde tilbage ved de tomme huller.

For jorden, der har omkranset de mange millioner mink, er ikke fri for minkrester, forklarer Kasper Klintø.

- Det næste, vi skal i gang med, er, at vi skal fjerne den underlæggende jord. Der er sivet saft ned fra minkene, og det samme gør sig gældene langs kanten af gravene.

- Vi tager prøver og analyserer jorden, ligesom vi også skal tage prøver af grundvandet. Når vi har fået svar på dem, beslutter vi, om det er nødvendigt med videre miljøtiltag, siger indsatschefen.

  • Kasper Klintø, der er indsatschef ved Fødevarestyrelsen, har stået for at opgravningen er gået planmæssigt. (Foto: Bo Amstrup © Bo Amstrup / Ritzau Scanpix)
  • Palle Skov er en af naboerne og bor 700 meter fra de nu tomme minkgrave ved Kølvrå. (Foto: (Foto: DR Nyheder © (c) DR))
1 / 2

Netop affaldsstofferne, som minkene har efterladt i jorden, er det, der har givet anledning til den største bekymring hos naboerne.

Og den er ikke forsvundet fra Palle Skov, selvom minkene er blevet brændt af.

- Vi er bekymrede for flora og fauna i området. Jeg tror, der kommer følgeskader af, at der er kommet så meget kvælstof ud i jorden. Det kan næsten ikke undgås.

Ligesom Fødevarestyrelsen venter naboerne også spændt på svar fra grundvandsanalyserne. For det kan få betydning for det vand, der senere skal løbe ud gennem hanerne i husene i Kølvrå.

- Vi frygter, at det kan ramme os økonomisk, fordi vi skal bruge mange penge på at rense vandet.

Der kommer til at gå flere uger, inden prøverne fra jorden og grundvandet er færdiganalyseret, så naboerne må væbne sig med lidt tålmodighed. Men de bliver heller ikke et problem for Palle Skov.

- Vi skal umiddelbart vente 4-5 uger på undersøgelserne. Det er, hvad det er. Nu har vi ventet et halvt år på, at minkene skulle graves op, så mon ikke også vi overlever det.

FacebookTwitter