Asylansøgere skal ud i virkeligheden: Kun i Thisted sted sker det helt efter bogen

Landets asylcentre får omfattende kritik for mangelfuld aktivering - men i Thisted går det den rigtige vej.

Beboere på Asylcenteret i Hanstholm prøver kræfter med smedeerhvervet hos en lokal smed. (Foto: Hanstholm Asylcenter)

I Thisted er de dygtige til at finde samarbejdspartnere uden for asylcentrene til at løfte kommunens opgaver med asylansøgere.

Det fremgår af en redegørelse fra Rigsrevisionen, hvor der rettes kritik mod landets kommunale operatører og Røde Kors for ikke at levere de undervisnings- og aktiveringstilbud, de skal.

Ifølge kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og asyloperatørerne skal centrene nemlig tilbyde asylansøgerne aktivering og undervisning eksternt - for eksempel på en aftenskole eller ved at samarbejde med lokale virksomheder.

I Thisted Kommune, der driver Hanstholm Asylcenter, har de blandt arbejdet sammen med en lokal smed. Og det har været en succes.

- Det har været godt for beboerne at komme væk fra centret og lave noget praktisk arbejde. Det giver dem nogle færdigheder, men det har også givet dem ro at få et afbræk i hverdagen, oplever Brian Granat, der er medarbejder på Hanstholm Asylcenter og desuden gammel smed.

I Rigsrevisionens rapport bliver Thisted Kommune ligesom resten af landets asylcenter-operatører kritiseret for mangelfulde tilbud om aktivering og undervisning til asylansøgere. Men når det kommer til "brug af eksterne leverandører" lever Thisted Kommune som den eneste operatør op til kravet fra kontrakten med Udlændingestyrelsen, lyder det fra Rigsrevisionen.

Det er også noget, der er arbejdet meget målrettet med i kommunen, fortæller direktør i børne- og familieforvaltningen, Lars Sloth.

- Det er vigtigt, at vores asylansøgerne oplever noget andet end klasseværelset på skolen, siger han.

For to asylansøgere har det ført til ordinært arbejde - og én er kommet i virksomhedspraktik hos en anden smed.

- Det var ikke, hvad vi forventede, da vi startede, det var nærmere en sidegevinst, fortæller Brian Granat.

Mange asylansøgere har også deltaget i eksterne sundheds- og forebyggelseskurser og kursus i demokrati.

På grund af besparelser er samarbejdet med smeden lige stoppet, men lærer Brian Granat håber, at samarbejdet kan genoptages til nytår.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.