Atomrapport provokerer depotmodstandere

Rådgivningsfirmaet Rambøll beskylder atomdepot-modstandere for at være uvidende i ny miljørapport.

Naboerne er nu ikke bare bekymrede over risikoen for et atomaffaldsdepot i baghaven. De er også provokerede over at blive kaldt uvidende i Rambølls miljørapport. (Foto: Connie Pedersen © DR)

Naboer til mulige atomdepoter beskyldes i en ny miljørapport for at være uvidende.

Det er rådgivningsfirmaet Rambøll, som i en rapport om slutdepoter for dansk radioaktivt affald skriver, at naboernes frygt for affaldet skyldes "manglende viden om de reelle risici".

Og det provokerer foreningen Morads, som har organiseret modstanden mod atomdepoter i Skive Kommune.

- Vi har netop gjort meget for at sætte os ind i sagen og har selv opsøgt udenlandske eksperter, så jeg undrer mig meget over formuleringen. Den er på grænsen til at være provokerende, siger Morads' formand Anders Rask.

Rambøll: Vi ville ikke provokere

Formuleringen om manglende viden hos naboerne er brugt om alle de seks mulige placeringer af et slutdepot til opbevaring af lav- og mellemradioaktivt affald. To ligger i Skive Kommune, et på Thyholm og de tre øvrige på Fyn, Bornholm og Lolland.

Hos Rambøll svarer afdelingsleder Jakob Kirkeskov i en mail, at man ikke har ønsket at provokere naboerne. Tværtimod. Borgerne har selv givet udtryk for, at de mangler viden om både projektet og processen, forklarer han.

- Når vi skriver, at "bekymringerne retter sig mod et bredt og diffust risikobillede, som peger på manglende viden..." er det altså ikke os - hverken Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller Rambøll - der vurderer det. Det er en nøgtern opsummering af det, vi har hørt fra flere af borgerne, skriver Jakob Kirkeskov.

Også eksperter kritiserer miljørapporten

- Vi havde ikke forudset, at miljørapportens samenfatninger af borgernes input ville blive tolket på denne måde, tilføjer han.

Miljørapporten er også blevet stærkt kritiseret af eksperter i miljøret, fordi den kun beskæftiger sig med slutdepoterne og ikke med andre løsninger som for eksempel et mellemlager.

Men det er, hvad Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bestilt hos os, siger Rambøll. Ministeriet selv ønsker ikke at komme med kommentarer, så længe miljørapporten er i høring. Det er den frem til den 5. december.

Facebook
Twitter