Bævere har raseret Finds ejendom i årevis: Nu kræver han erstatning

Lodsejer Find Andersen-Fruedahl har bæver-skader for op mod 300.000 kroner, nu kommer hans sag for retten.

Find Andersen-Fruedahl har lagt sag an mod staten for, at de skal erstatte bævernes skader på hans ejendom. Han er klar til at sagen går hele vejen til Højesteret.

Det er statens skyld, og derfor må staten punge ud.

Det mener lodsejer Find Andersen-Fruedahl, om de skader han har oplevet på sin ejendom på grund af bævere.

Bæveren i Danmark
  • Bæveren uddøde i Danmark for mere end 1.000 år siden, men i 1999 blev arten genindført. I første omgang blev 18 bævere sat ud i Flynder Å-systemet ved Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig.
  • I dag kan bæveren opleves i Klosterheden i Vestjylland og i Nordsjælland.
  • Bestanden vokser fra år til år. Bæverne fra både Klosterheden og Arresø har formået at sprede sig via vandløb og åer til andre områder - og netop det har gennem årene skabt debat, fordi private jordejere har oplevet skader.

Kilde: Miljøstyrelsen og DR Midt & Vest

Han bor i Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig, og han har i årevis fået ødelagt træer, planter og søer af bæverne.

- For det første har de fældet en hektar af mine træer. Og jeg har to søer, som jeg har betalt for at få lavet - der har bæverne fyldt en masse grenstumper i, og det vil koste 13.000 at få renset op, siger Find Andersen-Fruedahl, der i alt vurderer, at der er skader for op i mod 300.000 kroner.

Han er ved at være godt træt af det. Så træt, at han nu har lagt sag an mod staten.

Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener han.

- Jeg håber selvfølgelig, at retten giver mig medhold, og at jeg får den erstatning, jeg skal have, siger Find Andersen-Fruedahl.

- Og lige sådan for alle de andre herude, der har lidt overlast, fordi man (Naturstyrelsen, red.) har taget en dum beslutning, siger han.

Det er første gang, at en sag om genudsatte dyrs skader på privat ejendom skal for retten. Derfor er sagen principiel, og den skal køre med tre dommere i byretten - i stedet for én som normalt.

Find Andersen-Fruedahl er overbevist om, at han får ret. Alligevel forventer han, at sagen bliver ført til Højesteret.

- Uanset hvem der taber eller vinder, så vil den altid blive anket, fordi den er så principiel, som den er. Der er aldrig blevet ført en sag magen til herhjemme før, siger han.

Hvis staten taber, så kan retssagen danne præcedens og give andre lodsejere mulighed for at søge erstatning for bæverskader.

Sagen starter den 9. oktober. Der er i første omgang afsat seks timer til den.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøstyrelsen, som i dag er myndighed på området, da der er tale om en verserende sag.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.