Bedst i verden: Spis dansk fisk med god samvittighed

Danmark helt i top med miljømærker på fisk.

MSC-mærket for bæredygtigt fiskeri bliver uddelt af Marine Stewardshop Council, og det kræver blandt andet, at bestanden af fisk ikke bliver overfisket. (Foto: Helge Røjle © DR)

De danske fiskere er blandt de bedste i verden til at fange fisk på den mest bæredygtige måde.

På verdensplan er det kun 12 procent af fiskefangsterne, som har opnået MSC-mærket for bæredygtigt fiskeri. I Danmark er det nu hele 88 procent af de samlede fangster, der får MSC-mærket.

- Det skyldes en bevidst strategi i hele fiskerierhvervet siden 2009, siger kontorchef Ole Lundberg Larsen i Danmarks Fiskeriforening.

MSC er en international certificeringsordning. For at få mærket, skal man blandt andet dokumentere, at fiskebestandene ikke er i fare for at blive overfisket, og at der ikke sker bifangster af hvaler, skildpadder eller havfugle.

Desuden skal forvaltningen af fiskebestandene også være i orden.

I denne uge holder FN hav-konference i New York, og organisationen MSC, Marine Stewardship Council, har gjort status over bæredygtigt fiskeri verden over. Målet er at hæve andelen af certificerede fiskerier til 20 procent i 2020.

Men i Danmark nærmer vi os altså de 90 procent.

- Vi besluttede i 2009, at alt dansk fiskeri så vidt muligt skulle MSC-certificeres, blandt andet fordi flere internationale supermarkedskæder kræver, at fisken er certificeret, siger Ole Lundberg Larsen.

- Vi har siden dengang arbejdet på at certificere fiskerierne art for art, og vi håber at nå målet om at blive 100 procent MSC- certificeret. Så vidt vi ved, er ingen andre lande i nærheden af at have så stor en andel MSC-certificeret fiskeri, som vi har i Danmark, siger kontorchefen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.