Bølger lukker dæmning for anden gang i vinter

En dæmning ved Limfjorden er lukket for anden gang i denne vinter på grund af skader fra storm og højvande.

Den lukkede Arupdæmning ved Limfjorden. (Foto: Helge Røjle - DR © Helge Røjle DR)

Blæst og bølger har igen ødelagt vejen over Arup Dæmning ved Limfjorden.

Lige nu er tunge entreprenørmaskiner igen i gang ved at reparere dæmningen.

- Det er bestemt ikke gratis, og det er ikke mere end godt en måned siden, at vi gjorde det sidst, konstaterer driftsleder Niels Lisborg fra reservatet Vejlerne, som deler ansvaret for dæmningen med Thisted Kommune.

I Thisted Kommune forventer driftschef Morten Christensen, at vejen bliver repareret, så dæmningen kan åbnes for trafik igen engang i næste uge.

- Det er helt usædvanligt, at vi skal lukke og reparere en dæmning to gange på en vinter, siger driftschefen.

I de senere år har Thisted Kommune haft stadig større problemer med både store regnmængder og oversvømmelser fra storm og højvande.

Det kan kommunerne vente sig endnu mere af i fremtiden, siger afdelingschef Ane Høiberg Nielsen fra Kystdirektoratet i Lemvig:

- Klimaforandringerne vil betyde et højere havvandsspejl over tid. Det betyder selvfølgelig også et større pres på de eksisterende anlæg rundt omkring ved vores kyster, siger hun.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.