Borger forarget over forhold på udrejsecenter: Vil lægge sag an mod staten

Frank Zenas er vred over forholdene på Udrejsecenter Kærshovedgård, som han kalder 'udanske'.

Frank Zenas mener, at forholdene på Kærshovedgård er så dårlige, at han nu vil i retten på vegne af 60 afviste asylansøgere.

En borger forsøger nu - på vegne af 60 afviste asylansøgere - at rejse en retssag mod Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Frank Zenas fra Sæby er kontaktperson for et par af de afviste asylansøgere, der bor på det omdiskuterede Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Efter sine seneste besøg på centret er han blevet vred over forholdene, som han kalder ’udanske’.

- Asylansøgerne oplevede, at de skulle rådne op på det her center, og det gør mig lidt vred. For det, mener jeg ikke, er dansk, siger han.

Frank Zenas mener, at udrejsecentret bryder med en række danske retsprincipper.

- Det er ikke dansk retspraksis, at man anbringer folk på ubestemt tid. Uden en dom eller noget, siger han.

Derfor søger han nu Civilstyrelsen om fri proces, så retssystemet kan tage principiel stilling til, om Udrejsecentret overholder loven.

Beboerne på Kærshovedgård er enten personer på tålt ophold, personer der er udvist ved dom, eller personer som har fået afslagasyl. De skal derfor rejse tilbage til deres hjemland og opholder sig på Kærshovedgård, fordi de nægter at forlade Danmark.

Ekspert: God mulighed for fri proces

Frederik Waage, underviser i jura ved Syddansk Universitet, har netop skrevet en doktorafhandling om borgere, der lægger sag an mod staten. Og han vurderer, at Frank Zenas har gode muligheder for at opnå fri proces.

- Menneskerettighedskonventionen og Grundloven vil givet vis være i spil. Det vil være nogle regler, som nok vil tale for, at man i en situation som den her vil give borgerne mulighed for domstolsprøvelse, siger han.

Men sagen kommer i givet fald til at tage flere år, fortæller han.

- I så fald er vi ude i et retsopgør, som formentlig kommer til at vare minimum to til tre år.

Derudover viser hans gennemgang af sager, at borgeren nok ikke skal gøre sig store forhåbninger om at vinde sagen.

- Hvis man ser på de samlede succesrater, er der ingen tvivl om, at chancerne for at vinde ikke er særligt store for borgere. Men derfor skal man jo alligevel prøve sin sag, hvis man mener, der er sket en reel krænkelse, lyder hans opfordring.

Regler for ophold på Kærshovedgård

  • Beboerne er ikke frihedsberøvede. Men de er pålagt opholds- og meldepligt, hvilket betyder at de skal opholde sig på Kærshovedgård, ligesom de tre gange om ugen skal melde sig hos politiet på stedet.

  • Beboerne på udrejsecentret er ikke omfattet af det danske sygesikringssystem. Men de har adgang til sundhedsbehandling ved akut opstået sygdom. Beboerne har desuden adgang til sundhedskonsultationer og nødvendig lægeordineret medicin.

  • Beboerne får tre gratis måltider mad. Det betyder også, at beboerne ikke får udbetalt kontante ydelser til kost og andre fornødenheder.