Borgerprotester er hørt: Region Midtjylland ruller en del af spareplan tilbage

Både Viborg og Gødstrup får lov til at beholde akut neurologisk afdeling.

- Nu er vi tilbage til den situation, vi har i dag, siger Anders Kühnau, formand for region Midtjylland. (Foto: Tina Vestergaard © Dr Østjylland)

Efter en heftig debat og mange protester om spareplaner i Region Midtjylland opgiver regionrådsformand Anders Kühnau nu at spare på de akutte neurologiske afdelinger.

Dermed får både Regionshospitalet i Viborg og Hospitalsenheden Vest i Holstebro, og senere Gødstrup, lov til at beholde akut neurologi.

Den akutte neurologi tager sig blandt andet af behandlingen af svære hovedskader efter blodpropper i hjernen. Behandlinger, hvor minutter og dermed afstanden er vigtig.

- Nu er vi tilbage til den situation, vi har i dag, siger Anders Kühnau (S).

Skal stadig spare 30 millioner kroner

I det oprindelige spareforslag forventede Region Midtjylland at spare næsten 30 millioner kroner på neurologien. Det skulle ske, ved at flytte trombolysebehandling, der er én type behandling for blodpropper i hjernen, fra Hospitalsenheden Vest i Gødstrup til Viborg.

I den nye spareplan må både Viborg og Hospitalsenheden Vest beholde deres akutte neurologiske afdelinger, og Viborg må undvære trombolysebehandling - præcis som det er i dag. Til gengæld skal neurorehabilitering - genoptræning efter erhvervet hjerneskade - samles ét sted. Derudover vil regionen effektivisere driften. Samlet set kan det give besparelser for ti millioner kroner frem til 2020.

- De resterende 20 millioner kroner skal findes i den pulje på 127 millioner kroner, vi har til politiske prioriteringer, siger Anders Kühnau.

Behersket glæde i Viborg

Viborg står stadig til at miste 150 stillinger med spareplanen, selv om neurologien ikke bliver lukket.

Det er blandt andet afdelingerne for urinvejskirurgi, brystkræft, karkirurgi og patologi.

- Hvis det er det endelige forslag, så vil det være rigtig godt for patienter og pårørende i området. Men vi har stadig nogle akutte funktioner, der forsvinder, og det vil have betydning for patientsikkerheden, siger overlæge på Regionshospitalet Viborg Jacob Stouby Mortensen.

Det nye spareforslag bliver positivt modtaget af regionrådsmedlem for Venstre Ib Bjerregaard, men han mener stadig, at der skal spares for meget i Viborg.

- Det forekommer urimeligt, at når man har besparelser, så bliver alle besparelser lagt på én regionsenhed, siger han.