Borgmestre afkræver sundhedsministeren svar om atomaffald

Fem kommuner er i spil som aftagere af 5.000 kubikmeter atomaffald fra Forskningscenter Risø. Borgmestrene har nu afkrævet et svar fra sundhedsministen om, hvordan det skal opbevares.

Både politikere og borgere i de fem kommuner mener, at vi lige som Holland skal satse på et mellemdepot over jorden, hvor man kan holde øje med affaldet. (Foto: © Torsten Raagaard, DR Bornholm)

Borgmestrene fra de fem kommuner, som er på tale som aftagere af atomaffaldet fra Forskningscenter Risø, kræver nu et klart svar fra Sundhedsminister Nick Hækkerup. Borgmestrene vil vide, hvordan det radioaktive affald skal opbevares.

- Vi har spurgt ind til, præcist hvor langt man er kommet med undersøgelserne, siger Mads Jakobsen, der er borgmester i Struer Kommune, som er en af de fem kommuner, der risikerer at skulle opbevare atomaffaldet.

Udover Struer Kommune er det Bornholm, Lolland, Kerteminde og Skive Kommune, der muligvis ender med at skulle aftage de 5.000 kubikmeter radioaktivt affald, som stammer fra 40 års forskning i atomkraft ved Forskningscenter Risø. 

Vil ikke have atomaffaldet i jorden

I går var Mads Jakobsen og de fire andre berørte borgmestre til møde hos den socialdemokratiske sundhedsminister Nick Hækkerup. Borgmestrene såvel som deres borgere er bekymrede for de følger, der kan komme, hvis det bliver netop deres kommune, der skal opbevare atomaffaldet.

Både borgmester Mads Jakobsen fra Struer og Peder Chr. Kirkegaard, der er borgmester i Skive Kommune, kæmper for et mellemlager, hvor affaldet opbevares over jorden.

- Man var gået i gang med at undersøge mellemlagerløsningen, men vi var ikke imponerede over, hvor langt de var kommet med undersøgelserne. Ministeren virkede dog positiv overfor vores synspunkter, siger borgmester Mads Jakobsen.

Borgmestrene vil nu skrive et brev til ministeren, hvor de beder om at få et notat på, hvad der præcist er undersøgt, og hvor langt undersøgelserne er.

Ekspert: Deponering af affaldet i jorden er for farligt

Forskellige løsninger til opbevaring af atomaffaldet har været på tale. En løsning, hvor affaldet eksporteres er ifølge Mads Jakobsen ikke sandsynligt. Man står i stedet tilbage med et mellemdepot eller et såkaldt slutdepot, hvor affaldet deponeres i jorden.

Den hollandske atomekspert Ewoud Verhoef har vurderet, at slutdepotet vil være en alt for usikker løsning.

Ifølge Ewoud Verhoef, så er et mellemlager den eneste realistiske løsning.