Brian har fået 10 tons torsk foræret fra staten

Statens Fiskefond kan hjælpe unge fiskere i gang trods dyre fiskekvoter og kvotekonger

30-årige Brian Rasmussen fra Hanstholm er netop blevet medejer af trawleren HM 555 Kingfisher.

Det er kun blevet muligt, fordi staten har hjulpet ham på vej. Han har nemlig fået retten til nogle særlige fiskekvoter, som staten sætter til side, så unge fiskere kan hjælpes ind i erhvervet.

- Jeg har fået fisk foræret, så jeg sætter mig jo ikke i gæld, siger han.

Efter Rigsrevisionens sønderlemmende rapport om dansk fiskeri har kritikken ellers lydt, at kostbare fiskekvoter og dominerende kvotekonger holder de unge fiskere ude af erhvervet.

Men politikerne har faktisk allerede i dag et redskab i lovgivningen, som kan hjælpe unge fiskere som Brian Rasmussen. Det er statens Fiskefond.

- Det er et fleksibelt redskab, som der kan skrues op for, så nystartede fiskere får flere fisk, fastslår Mogens Schou, der som tidligere udviklingschef i Fødevareministeriet har lavet reformen.

- Hvis politikerne vil gøre mere for de unge fiskere, så kan gøre de det via Fiskefonden, siger Mogens Schou, der i dag er partner i konsulentfirmaet AquaMind.

Fonden fungerer på den måde, at staten tager fisk ud af den samlede danske kvote, inden kvoterne fordeles til fiskerne.

I år er det mellem to og fem procent af de samlede kvoter, der uddeles som såkaldte lånefisk til for eksempel nystartede fiskere.

Konkret for Brian Rasmussen i Hanstholm betyder det, at han med HM 555 Kingfisher har ret til at fange 6,6 ton torsk fra Nordsøen, 3,5 ton torsk fra Østersøen og 110 ton brisling årligt.

- Det er rigtig godt med de fisk, jeg har fået, for så kommer jeg med noget til fartøjet. Jeg er ikke mangemillionær og kan smide en masse penge i foretagendet, men med fiskene fra Fiskefonden, så har jeg noget med. Ellers havde jeg ikke rigtig noget, bortset fra min arbejdskraft, siger Brian.

30-årige Brian Rasmussen er netop blevet medejer af en stor trawler i Hanstholm. Med sig har han bragt fiskekvoter, som han har fået foræret fra statens fiskefond. (Foto: Anders Davidsen © DR Midt & vest)

En yderligere fordel ved Fiskefonden er ifølge Mogens Schou fra AquaMind, at politikerne kan gå udenom den omdiskuterede 16 års opsigelsesfrist, som fiskere ellers har på de kvoter, de er tildelt.

Blandt fiskeriordførerne i Folketinget er man klar til at bringe Fiskefonden i spil i de aktuelle forhandlinger om en bedre løsning for fiskeriet.

- Det er jo fisk, som er gratis for de unge fiskere, der vil starte op i erhvervet, siger Ib Poulsen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Hos Socialdemokratiet ser ordfører Simon Kollerup også muligheder.

- Hvis det kan sænke det dørtrin, som forhindrer unge fiskere i at komme ind i erhvervet, så bør vi bruge ordningen mere. Det vil vi tage op overfor ministeren og de øvrige partier, siger han.

Facebook
Twitter