Bukkejagt: Naturstyrelsen advarer om, at "klodsmajorer" kan ødelægge spor efter sårede dyr

Jægerne har i dag indledt bukkejagten. Falske sporhunde kan ødelægge vigtige spor i eftersøgningen af dyr, som ikke er ramt ordentligt.

Når bukkejagten går ind i dag, er det samtidig startskuddet til sæsonen for såret råvildt. For selvom jægerne er uddannet i at skyde præcist og dræbe dyret, så rammer de nogle gange forkert.

Naturstyrelsen advarer nu jægerne mod at bruge uautoriserede hundeførere til at eftersøge dyr, som er blevet ramt, men ikke dræbt, af jægeres hagl eller kugler.

- Vi har konkrete eksempler på folk, som ulovligt tilbyder jægerne assistance med at finde anskudte dyr, selvom hverken hund eller fører har de rette kompetencer, siger Tommy Hansen, vildtkonsulent hos Naturstyrelsen i Thy.

- Det kan ødelægge vigtige spor i eftersøgningen, siger han.

Hvert år skydes over 100.000 rådyr i Danmark. I ni ud af 10 tilfælde rammer jægeren plet, så dyret dør. Men i den seneste jagtsæson blev der tilkaldt såkaldte schweisshunde i over 12.000 tilfælde.

Schweisshundene og deres fører er uddannet og godkendt af Naturstyrelsen til at finde de anskudte dyr. Det giver dem også autorisation til at følge et spor af et dyr hen over privat ejendom.

Det samme gælder ikke for en uautoriseret hundefører, som reelt overtræder jagtloven og begår krybskytteri, hvis han følger et spor og afliver et anskudt dyr på anden mands jord. En hundefører uden autorisation må heller ikke beslutte, om en eftersøgning af et anskudt dyr skal afsluttes.

Schweisshunde og deres førere hjælper både ved jagteftersøgninger med anskudt vildt og ved trafikeftersøgninger med påkørt vildt.

- Vi havde et konkret tilfælde i vores distrikt i den seneste jagtsæson, hvor vi klarede det med en kammeratlig snak med de uautoriserede hundeførere. Men i andre tilfælde har det ført til anmeldelser til politiet for overtrædelse af jagtloven, siger vildtkonsulent Tommy Hansen.

- Det er ærgerligt for vores dygtige autoriserende schweisshundeførere, hvis der render nogle klodsmajorer rundt og forstyrrer eftersøgningen og dermed også risikerer at vanære hundeførernes omdømme blandt jægerne, tilføjer han.

Problemet med uautoriserede schweisshundeførere viser sig også i statistikkerne. Når Naturstyrelsen sammenholder antallet af autoriserede eftersøgninger med jagtudbyttet rundt omkring i landets kommuner, så er der mistænkeligt få eftersøgninger i flere områder, set i forhold til hvor mange dyr der bliver nedlagt.

Ikast-Brande Kommune ligger højest med en eftersøgningsintensitet på 22 procent, mens en del kommuner, blandt andre Morsø Kommune, ligger helt nede på 5 procent eller lavere. Netop Morsø Kommune er et af de steder, hvor Naturstyrelsen har haft problemer med uautoriserede hundeførere.

Det slår altså tilsyneladende igennem i statistikken, fordi de uautoriserede ikke rapporterer til Naturstyrelsen.

- Hvis ikke jægerne skyder meget bedre i for eksempel Morsø Kommune end i Ikast-Brande, så er brugen af uautoriserede lokale hundeførere den sandsynlige forklaring på den store forskel, siger Mads Flinterup, som er hjortevildtkonsulent i Danmarks Jægerforbund.

Jægerforbundets formand Claus Lind opfordrer også jægerne til at bruge de autoriserede schweisshunde-førere, hvis der bliver brug for det.

Facebook
Twitter