Bybussen og billig fjernvarme er langt væk: Prisstigninger bekymrer særligt på landet

Hvert tredje på landet bekymrer sig "i meget høj grad" over stigende energipriser. I byen er det kun hver fjerde, viser undersøgelse.

Som mange andre på landet har Birgitte og Paul Højen fra i Hygum ved Lemvig træpillefyr. De plejer at betale 1.400 kroner for en palle træpiller, men for nyligt har de måttet betale mere end det dobbelte. (Foto: © Natacha Tjørnholm - DR Midt & Vest)

Pengene forsvinder hurtigere, end de plejer.

Når vi køber mælk og rugbrød. Når vi tænder strømmen eller bestiller brændsel til vinteren.

Det bekymrer mange, men bekymringen vejer tungere på landet end i storbyerne, viser en undersøgelse, som Landbrug og Fødevarer står bag sammen med Landdistrikternes Fællesråd.

I land- og yderkommunerne er det for eksempel hver tredje, der "i meget høj grad" er bekymret over stigende energipriser. I storbyerne er det hver fjerde.

Nogle af dem er 70-årige Birgitte og Paul Højen i Hygum ved Lemvig i Nordvestjylland, som tydeligt mærker nervøsiteten for vinteren i lokalområdet.

- Folk har ikke råd til at fylde benzin eller diesel på bilerne, fordi brændstof til olie- eller pillefyret kommer først. Det betyder, at det der med at besøge ens børn og børnebørn er lidt ude i fremtiden, siger Birgitte Højen.

Turen til købmanden er også et problem, allerede inden varerne er lagt på kassebåndet. For der er 12 kilometer til indkøbsmulighederne i Lemvig.

- Vi kan ikke cykle vejen derind, så der skal være benzin på bilen, siger Birgitte Højen.

Deres bekymring er så stor, at de har skrevet til Folketingets klima-, energi og forsyningsudvalg.

- Vi er bange for, at landet bliver helt affolket, når folk sidder og fryser i deres gamle huse rundt omkring os, siger Paul Højen.

I laden har Paul og Birgitte Højen opmagasineret de træpiller, som skal hjælpe dem til at holde varmen gennem vinteren. De har for nyligt været heldige at købe fem paller. Det var de sidste, deres leverandør kunne skaffe. (Foto: © Natacha Tjørnholm - DR Midt & Vest)

Frygten for at miste jobbet vokser på landet

På landet har man generelt færre muligheder for at spare på de dyre poster i budgettet, påpeger Steffen Damgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- I en større by kommer der fjernvarme ind, og den er knap så prisfølsom. Samtidig har man den kollektive trafik, der altid kører. Så der er nogle ekstra bekymringer, som man let kan få på landet, når en krise banker på døren, siger han.

Selv om der lige nu mangler arbejdskraft, så husker folk i landdistrikterne stadig finanskrisen, og det giver ifølge Steffen Damsgaard en frygt for at miste jobbet.

- Dengang var landdisktrikterne hårdere ramt end byerne, fordi det var produktionserhvervene, som blev ramt. Derfor kommer den bekymring frem igen, siger han.

For midt i den grønne omstilling mangler der en diskussion om, hvordan man fastholder vigtige arbejdsplads på landet, mener formanden for Landbrug og Fødevarer.

- Der mangler en overordnet plan for, hvordan vi i stedet investerer i landdistrikterne og i nogle nye virksomheder, som kan producere grønne fødevarer og grønne byggematerialer. Det er vigtigt, at de investeringer ligger i landdistrikterne, hvor vi i dag er gode til at producere de her ting, siger formand Søren Søndergaard.

I land- og yderkommuner er der mange, der ikke har mulighed for at blive koblet på fjernvarmenetværket. Derfor bruger mange alternativer til at holde varmen, for eksempel træpiller i et træpillefyr. (Foto: © Natacha Tjørnholm - DR Midt & Vest)

Vil kæmpe for at holde varmen

Hos Birgitte og Paul Højen i Nordvestjylland er de ved at sikre sig yderligere for vinteren. Banken har nikket ja til, at de må bruge et par hundrede tusinde kroner på at få installeret jordvarme.

- Men vores naboer og venner rundt omkring - hvordan skal de få råd til det? Mange af os er pensionister, og vi kan ikke bare øge vores indtægter. Vi er heldige, at vores bank siger, at vi skal gå i gang med at lave jordvarme, siger Birgitte Højen.

Uanset den utrygge fremtid har ægteparret ingen planer om at flytte nærmere en større by og en måske mere prissikker tilværelse.

- Vi har valgt at bo her, og det har også en kæmpe herlighedsværdi for os. Og vi skal også huske, at husene på landet er billigere generelt end inde i byerne. Vi har tænkt os at kæmpe for at holde varmen her, hvor vi er, slår Birgitte Højen fast.