Byrådsmedlem politianmelder sin kommune: De har snaget i mine mails

SF-medlem af Ringkøbing-Skjern Kommunes byråd føler sig krænket efter kommunen har kigget i hans personlige mails.

Kommunen ønskede at gennemlæse 78 mails fra politikerens kommunale mailkonto i en sag om et større it-udbud (arkiv).

Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune for SF, Niels Rasmussen, har tirsdag aften politianmeldt borgmester Iver Enevoldsen (V), kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard og jurist Erna Pilgaard.

Anmeldelsen sker, fordi kommunen har gennemgået Niels Rasmussens personlige mails imod hans vilje.

- Jeg føler mig i den grad krænket som politiker. Jeg synes, det er et stort brud på vores demokrati, at nogen snager i andre politikers mailkorrespondance, siger Niels Rasmussen.

Specifikt ønske om at gennemlæse 78 mails

Mandag fik SF'eren besked om, at han var under mistanke for at have lækket fortrolige oplysninger i en sag om et kommunalt it-udbud.

Kommunen ønskede at gennemlæse 78 mails fra hans kommunale mailkonto. Et ønske, som Niels Rasmussen afviste med henvisning til, at kommunen i så fald måtte politianmelde ham. Tirsdag fik byrådspolitikeren så besked om, at han er uden for mistanke.

- Hører det vores demokrati til, at det politiske flertal går ind og snager i, hvad mindretallet foretager sig, spørger Niels Rasmussen.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, vil ikke kommentere politianmeldelsen af ham, kommunaldirektøren og en jurist i kommunen.

- Men det er min opfattelse ud fra den juridiske vurdering, at vi har lov til at gøre det her, siger Iver Enevoldsen.

Foruden Niels Rasmussen har syv andre byrådsmedlemmer og seks embedsmænd fået gennemgået deres mails.