Campusmiljøer er godt for frafaldstruede elever

Det er positivt, at antallet af campusmiljøer er i vækst.

Campusmiljøer fungerer godt, viser evaluering. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

De såkaldte campusmiljøer er de seneste år blevet flere og flere.

55 campusmiljøer er der indtil videre her i landet. Et campusmiljø er sammenhængende uddannelsesområder med auditorier, opholdsområder og bibliotek.

En evaluering, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA har lavet, viser nu, at de sammenlagte uddannelsessteder særligt udmærker sig på ét område.

- På mange af de etablerede campusmiljøer har det fungeret rigtigt godt, at man har tænkt vejledning af eleverne på tværs af uddannelser, siger Lasse Hønge Flarup, der er projektleder hos KORA.

- Det gør det muligt for en vejleder at tage en elev, der er frafaldstruet med hen til et andet kontor og snakke med en vejleder, der har konkret viden om en anden uddannelse, som eleven måske hellere vil gå på, siger Lasse Hønge Flarup.

KORA har undersøgt i alt seks campusdannelser. En af dem er Lemvig Gymnasium, der også har handels- og erhvervsuddannelser.

- Det er de samme studievejledere, der vejleder på hhx og stx, og det er derfor blevet nemmere at vejlede de unge, så de kommer på rette hylde, fortæller rektor i Lemvig Bo Larsen

Et skifte fra én ungdomsuddannelse til en anden er i campusmodellen heller ikke længere så stort et skridt, fordi eleverne ofte vil have klasselokale tæt på hinanden.

KORA er et uafhængigt institut, som hører under Social- og Indenrigsministeriet.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.