Daniel har fået rettens ord: Staten skal købe ejendom påvirket af vindmøllestøj

Dommen kan få betydning i andre sager om ekspropriation, vurderer ekspert.

Gårdejer Daniel Overgaard Pedersen er fjerde generation på slægtsgården i Østervild ved Thy. Nu er staten blevet pålagt at ekspropriere hans gård. (© DR Nyheder)

Daniel Overgaard Pedersen er fjerde generation på gården i Østerild ved Thy.

Og selvom gården skulle være drevet videre og har været i familiens eje de seneste 80-90 år, er gårdejeren glad for, at han nu har fået landsrettens ord for, at staten bliver nødt til at opkøbe gården inden for den nærmeste fremtid.

- Det er en rigtig dejlig sejr at få. Nu kan vi se frem til endelig at få en afklaring, få lukket det her kapitel og komme til at se fremad, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Ejendommen blev for tre år siden midtpunkt i en sag, der handlede om udvidelsen af det nationale testcenter for vindmøller.

Daniel Overgaard Pedersens gård ligger nemlig inden for støjgrænsen af den planlagte udvidelse, hvor de største møllers vingespidser når 330 meter op i luften.

Derfor lavede han i 2018 en aftale med DTU Vindenergi, der står for testcentret, om at gården skulle eksproprieres.

Men en uge inden ekspropriationen trak DTU Vindenergi aftalen tilbage. Og det fik Daniel Overgaard Pedersen til at gå rettens vej.

Kovending skabte uvis situation

DTU Vindenergi begrundede for tre år siden deres kovending i sagen med, at testcentret var blevet delt op i to faser. Derfor lå Daniel Overgaard Pedersens gård og jorde nu i et område, hvor en ekspropriation først var aktuel på et senere tidspunkt.

Med opkøbet af ejendommen udsat på ubestemt tid, stod han pludselig i en meget uvis situation.

- Vi vidste, at vi skulle eksproprieres på et tidspunkt, men vi vidste bare ikke hvornår. Der kunne gå 10-15 år, men der kunne også gå to eller tre, siger han.

Uvisheden betød, at familien ikke turde investere penge i huset eller investere i landbrugsproduktionen på ejendommen. For hvis det pludselig blev besluttet, at ekspropriationen skulle gennemføres, ville de investerede penge ikke blive betalt tilbage og være spildt.

- Vi kunne risikere at tabe hele investeringen, dagen efter vi havde foretaget den. Det er ikke holdbart at sætte folk i den situation, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Viceinstitutdirektør i DTU Vindenergi, Peter Hjuler Jensen, oplyser til DR, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere sagen.

Artiklen fortsætter under klippet.

Daniel Overgaard Pedersen har tidligere fortalt DR, at han mente, at tilbagetrækningen af aftalen skyldtes, at der i jorden på hans ejendom findes store mængder værdifuldt kvartssand, der blandt andet bruges til cement.

- Råstofferne gør, at erstatningen nok bliver dobbelt så høj som hidtil troet, og at deres kovending skyldes frygt for erstatningens størrelse, sagde gårdejeren i 2019 til DR.

Han mener, at værdien af råstoffet kan være helt op til 100 millioner kroner.

Det er Daniel Overgaard Pedersens opfattelse, at DTU fik kendskab til en højesteretsdom, der stadfæstede, at en lodsejer skal have erstatning for den tabte fortjeneste og ikke kun handelsværdien af ejendommen.

Den ville muligvis betyde, at erstatningen for ejendommen ved Østerild kunne blive væsentligt højere end først antaget.

- At de her numre blev lavet efterfølgende, synes jeg er usmageligt, og det gjorde, at der kom en vis stædighed frem i mig. Det var også derfor, jeg følte, at det var nødvendigt at køre retssagerne, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Dom kan få betydning for andre

Sagen fra Østerild er en speciel sag, vurderer professor i forfatningsret på Syddansk Universitet, Frederik Waage. Han mener, at dommen i sagen, hvor staten tvinges til at overtage ejendommen i en fart, kan få betydning for lignende sager i fremtiden.

- Den her dom vil kunne være en hjælp for borgere, som svæver i en uvished eller befinder sig i et limbo, fordi man ikke rigtig ved, hvornår det offentlige vil gå i gang med det projekt, som ens ejendom skulle eksproprieres til.

- Så kan man slå i bordet og sige, at det offentlige må sørge for, at ekspropriationen bliver gennemført, fordi man ikke kan leve i uvished mange år frem og opleve, at ens hus bliver usælgeligt, når der er en ekspropriation, der hænger over hovedet.

På slægtsgården er Daniel Overgaard Pedersen lettet, selvom der stadig er et stykke vej endnu, inden erstatningen for hans ejendom er på plads.

- Vi er trods alt kun tilbage til der, hvor vi var for tre år siden, for nu skal hele ekspropriationsprocessen til at køre. Men det har i hvert fald været utroligt dejligt at få bekræftet, at det ikke var os, der var galt på den.

Facebook
Twitter