Danske køer skal være mere effektive og klimavenlige

Jo mere mælk, der kommer ud af hvert kilo foder, som køerne spiser, desto bedre bliver det for både klimaet og landmandens økonomi. Danske malkekøer skal være endnu mere effektive.

Jo bedre køerne udnytter foderet, desto færre klimagasser slipper der ud ved produktionen af mælk. (Foto: Viktor Lykke Reddersen © DR)

Danmark har allerede nogen af verdens mest effektive malkekøer. Men de skal gøres endnu mere effektive. Til gavn for både klimaet og landmandens økonomi.

Fødevareministeriet har netop bevilget næsten 15 millioner kroner til formålet.

Bag projektet REFFICOW (Robust and Efficient Dairy Cows) står blandt andre forskere på Aarhus Universitets afdeling i Foulum og kvægavlsforeningen Viking Genetics.

Forbedring gavne økonomi og klima

- En forbedring på bare én procent i foderudnyttelsen vil have store betydning for den enkelte landmand, siger projektleder Søren Borchersen.

For en typisk mælkeproducent udgør foderet nemlig omkring tre fjerdedele af de samlede udgifter.

Men også for klimaet er der store perspektiver i projektet REFFICOW. Jo bedre køerne udnytter foderet, desto færre klimagasser slipper der ud ved produktionen af mælk.

Danske køer har det laveste udslip

- Den danske mælkeproduktion har i dag det laveste udslip af klimagasser i Europa målt på udledningen af CO2-ekvivalenter pr. kilo mælk. Den position vil vi gerne fastholde og forbedre med dette projekt, siger Søren Borchersen fra Viking Genetics.

Tilskuddet på knap 15 millioner kroner kommer fra GUDP, som er Fødevareministeriets Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det administreres hos NaturErhvervsstyrelsen.

 

Facebook
Twitter