Danske landmænd lægger beslag på et område så stort som Sjælland i Sydamerika

Den store danske import af soja og palmeolie sætter yderligere fart i fældning af regnskove. Det viser en ny rapport fra Forskningscenter Foulum.

Danske husdyr æder sig igennem 1,5 million ton soja om året. Det kræver et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland. (Foto: © Helge Røjle, DR)

Danske landmænd lægger nu beslag på et område i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Det fremgår af en ny rapport fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet, som Fødevareministeriet har bestilt.

Grønne organisationer har før lavet lignende beregninger, men nu kommer det altså fra universitetsforskere. Danmarks årlige import af halvanden million ton soja til husdyrfoder svarer til, at vi lægger beslag på et område på størrelse med Sjælland til dyrkning af sojabønner, primært i Argentina og Brasilien.

Farligt forbrug af pesticider

- Den stærkt stigende produktion af soja i Sydamerika sker blandt andet på bekostning af regnskovene, konstaterer en af rapportens forfattere, sektionsleder John Hermansen fra Institut for Agroøkologi.

Dyrkningen af soja foregår desuden med et stort forbrug af pesticider, heriblandt flere sprøjtemidler som er forbudt i EU. Og det har konsekvenser for den lokale landbefolknings sundhed:

- Som pesticiderne bliver anvendt, så udsættes landarbejderne for direkte fare, både på arbejdet og i nogle tilfælde helt ind i boligområderne, siger John Hermansen.

Stor import af palmeolie fra Asien

Danmark importerer også store mængder palmeolie fra Sydøstasien. Det drejer sig om mere end 150.000 ton årligt. Også produktionen af palmeolie har store negative konsekvenser for naturen og truer sjældne dyrearter som tigre, elefanter, næsehorn og orangutanger, siger John Hermansen fra Aarhus Universitet.

- Efterspørgslen på palmeolie er stærkt stigende, og det har medført, at store naturområder i primært Malaysia og Indonesien er blevet forvandlet til monokulturer med oliepalmer. Til stor skade for biodiversiteten, siger sektionslederen.

Certificering kan hjælpe

Rapporten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug peger på, at de eksisterende certificeringsordninger for soja og palmeolie kan være med til at afhjælpe problemerne.

- Det gælder især i forhold til brugen af pesticider og landarbejdernes rettigheder. Her kan certificering af produkterne få stor betydning. Derimod tvivler jeg på, at certificering kan stoppe rydning af regnskovene. Her er det nødvendigt, at staterne griber ind med klassisk naturbeskyttelse, vurderer John Hermansen.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:51662a83860d9a1668f384d2