Demente venter alt for længe på at blive udredt

Jo længere mod vest, jo længere er ventetiden for patienter, som skal udredes for demens.

Udredningsgarantien for demente bliver ikke overholdt. Og ventetiden stiger jo længere vestpå man bor. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

I Aarhus er ventetiden for borgere som skal udredes for demens 23 uger. Og dermed væsentligt længere end udredningsgarantien på fire uger.

Og det er ikke tilfredsstillende, siger ledende overlæge Per Sidenius, Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Men i Viborg er det meget værre: Her er ventetiden 42 uger.

- Det er al for langt tid at vente, mener oversygeplejerske Ulla Veng fra Neurologisk Afdeling ved Hospitalsenhed Midt.

I Hospitalsenheden Vest er ventetiden helt oppe på 52 uger.

Og det er danmarksrekord på den dårlige måde, erkender ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen fra Afdelingen for Neurologi og Fysio-ergoterapi i Holstebro.

- Og det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi vil gerne kunne hjælpe de vestjyske borgere så hurtigt som muligt, siger Gitte Kjær Nielsen.

Kun Geriatrisk Ambulatorium i Holbæk har i følge Sundhedsdatastyrelsens ventetidsportal lige så lang ventetid som Holstebro.

I både midt og vest peger de på mangel på speciallæger som den væsentligste årsag til de lange ventetider.

- Vi bliver nødt til at lokke speciallæger til de tyndt befolkede områder. Det kan vi gøre ved at tilbyde højere løn og blive bedre til at skaffe højtuddannede ægtefællejobs, siger Steen Jakobsen, som er medlem af det rådgivende udvalg for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.

I Give ligger Region Syddanmarks friklinik, som også tilbyder udredning for demens. Her er ventetiden lige nu to uger.

Når udredningsgarantien overskrides, henviser de i Holstebro i følge oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen altid videre til Friklinikken i Give.

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.