Der skal mere natur i nationalparkerne

Det er Rigsrevisionen, der vil have mere end turisme og lokal markedsføring ind i parkerne.

Nu skal nationalparker som denne i Thy have mere fokus på natur og flere dyrearter. (Foto: © Henning Pedersen)

De danske nationalparker skal give os mere natur i stedet for bare turisme og lokal markedsføring.

Det anbefaler Rigsrevisionen, og det får nu konsekvenser i Nationalpark Thy.

Her er der netop vedtaget en ny nationalparkplan for de næste seks år med større fokus på naturen.

- Det går blandt andet ud på at hæve vandstanden i dele af nationalparken af hensyn til sjældne arter som trane, ensian blåfugl og klokkelyng, siger nationalparkens leder, Else Østergaard Andersen.

Lederen af Nationalpark Thy understreger, at det skal ske igennem frivillige aftaler med de lodsejere, som kan blive berørt af den højere vandstand.

Else Østergaard Andersen frygter ikke, at den øgede fokus på natur og naturgenopretning i den ny plan vil gå ud over den lokale opbakning til nationalparken.

- Det kan også kaste andet af sig i form af større opmærksomhed om nationalparken og måske mere naturplejekød, som kan sælges i de lokale butikker.

- Vi ser det ikke som en modsætning, men derimod som en styrkelse af brandet Nationalpark Thy, siger Else Østergaard Andersen.

Rigsrevisionen anbefalede i en undersøgelse fra 2013, at de danske nationalparker bør have klare målsætninger om at styrke og udvikle naturen, herunder skabe større sammenhængende naturområder.