Det vilde vesten? Autocampere parkerer, hvor de vil i Thy

Kommunernes Landsforening er i gang med at kortlægge, hvilke udfordringer landets kommuner står med, i forsøget på at holde styr på autocamperne.

I Bork har de fundet en løsning på udfordringerne med de mange autocampere. Om sommeren kan de parkere der, hvor bådene står om vinteren. (Foto: Kim Nybom - DR Midt & Vest)

En uforstyrret parkeringsplads i klitterne med udsigt til solnedgangen bag Vesterhavets horisont.

Den oplevelse er mange i autocamper gået efter i Thy denne sommer, inden de har lagt sig til at sove selv samme sted. Men mange har også ignoreret kommunens skilte, der forbyder camping på parkeringspladser.

Det sidste er langt fra et drømmescenarie for kommunen, der ellers gerne vil have mange turister til, fortæller Jens Kristian Yde, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune.

- Vores p-pladser er jo lavet til parkering og ikke som længerevarende opholdspladser, siger han.

Mens autocampernes pegefingre peger mod klitterne og horisonten, er Jens Kristian Ydes rettet mod sig selv og kollegaerne i byrådet.

- Der har vi nok været lidt for naive i det. En del af os havde nok troet, at det kunne de lokale campingpladser klare. Men i år er vi blevet bevidste om, at mange af dem efterspørger noget andet end det vi troede, siger han.

Autocamperne er kommet for at blive en del af turismen sæson efter sæson. Specielt under corona steg antallet af feriehjem på hjul. Både herhjemme, men også hos vores nabolande, som vi gerne vil lokke til som turister.

I 2021 blev der solgt 1.697 nye autocampere i Danmark. Det var en stigning på 31 procent i forhold til året forinden, viser tal fra Danmarks Statistik

Thisted Kommune er langt fra den eneste kommune, som har været udfordret af de mange autocampere, der er kommet ud at køre. Derfor er Kommunernes Landsforening i gang med at finde ud af, hvor store udfordringerne er, og hvad de så kan gøre ved dem. Det fortæller Johan Brødsgaard, som er formand for kultur, erhverv og plan i KL.

- Vi ser nogle udfordringer med affald og støj. Der er også lokale konflikter, fordi nogle er vant til at have et naturområde for sig selv, og så er der pludselig nogle, der camperer på stedet over flere dage, siger han.

Kommunernes Landsforening er med ved bordet lige nu, når den nationale turismestrategi bliver lavet. Der er autocamperne en del af.

- I og med, at det er en nyere måde at få mange turister på, skal vi også have set på nogle forholdsregler. For det skal jo gå hånd i hånd med de lokale. Så det er i respekt for dem, samtidig med at turisterne har en god oplevelse. Så det handler til dels om at få lavet nogle lokale retningslinjer, der passer til den enkelte kommuner, siger hJohan Brødsgaard.

Autocamperne blive tit tiltrukket af vandet. I havnebyen Bork er der ikke langt fra de eftertragtede pladser til Ringkøbing Fjord. (Foto: Kim Nybom - DR Midt & Vest)

Kreative løsninger

Kører autocamperne fra Thy langs klitrækkerne mod syd langs den jyske vestkyst, så kommer de efter et par timer til havnebyen Bork ved kanten af Ringkøbing Fjord. Her har de også oplevet de mange turister i hjemmet på fire hjul.

Der har de tidligere gået og kløet sig i hårbunden over, hvad de skulle stille op med autocamperne. For de kunne godt være nogle store skrumler, der tog meget plads inde i byen.

Men de var måske en anelse mere forudseende end kollegaerne i Thy, da de for tre år siden fik en god idé. I sommermånederne etablerede kommunen såkaldte satellitpladser på havnen, der hvor bådene normalt overvintrer. For når bådene er i vandet, har pladsen tidligere bare stået tom.

Den forvalter Bork Havn Camping, til stor glæde for alle parter, fortæller campingpladsejer Jan Christensen.

- Indtil videre har vi haft på den gode side af 900 overnatninger på satellitpladsen. Og når faciliteterne er der, så vil autocampisterne også gerne betale for at holde der, siger han.

- Det giver nogle enormt gode synergier, for vi ser mange af dem først ligge nede på satellitpladsen, og så bagefter kommer de op på campingpladsen. Og så bruger de jo også penge i byen, siger Jan Christensen.

På havnen i Bork er bådenes vinterpladser blevet til autocamperpladser om sommeren. Det er kommunens idé - med hjælp fra den lokale campingplads, der bestyrer den daglige gang. Fra venstre er det ejerne af Bork Havn Camping, Anna Ægidius & Jan Christensen, sammen med Nanna Fredslund Jensen, byplanlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune. (Foto: Kim Nybom - DR Midt & Vest)

Erfaringerne fra Bork har været så gode, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu kigger på at etablere flere satellitpladser. Men også andre nye steder, siger Nanna Fredslund Jensen, der er byplanlægger i kommunen.

- Det er selvfølgelig en udfordring at finde de her arealer i naturen. For vi skal tage hensyn til blandt andet naturbeskyttelsesloven, når vi leder efter pladser. Pladserne skal både leve op til reglerne, og så skal de være attraktive for autocamperne, siger hun.

Hen over sommeren er Jens Kristian Ydes naivitet også forduftet i Thisted Kommune. For nu er der sat penge af til at lave separate pladser til autocamperne. Én million kroner har byrådet afsat i næste års budget.

- I første omgang skal vi finde egnede steder, hvor der også er vand, el og spildevandsmuligheder. Vi hører at mange af dem gerne vil ud til vandet, og det er også der, vi kigger efter pladser til dem, siger han.

Og så kan den pose penge hurtigt få hjul at køre på.

- En million rækker ikke langt, men det skal gerne blive selvfinansierende. For autocamperne skal selvfølgelig betale for at holde der, og på den måde dække den anlægsfinansiering, kommunen får til at starte med, siger Jens Kristian Yde.