Det vrimler med laks i Danmarks næstlængste å

Mindre forurening og slyngninger af vandløb giver laksen gode betingelser i Storåen.

På fem år er bestanden af laks næsten femdoblet i Storåen. (© Colourbox)

Storåen, der løber fra Ikast til Nissum Fjord, er fyldt med laks. På fem år er laksebestanden næsten femdoblet, viser en undersøgelse fra DTU Aqua.

Det giver bonus på bundlinjen efter mange års investeringer i vandløbet:

- Der er simpelthen mange penge i fisketurisme, fortæller biolog Flemming Kofoed fra Holstebro Kommune.

Der er flere forklaringer på fremgangen. Blandt dem mindre forurening fra spildevand, gylle og okker.

Dertil kommer nyt gydegrus på bunden af åløbet, slyngninger på sideløbene og ikke mindst sportsfiskerforeningernes udsætninger af lakseyngel.

Fiskerne betaler for plejen

Biologen er begejstret, og det er fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) også.

Miljø- og Fødevareministeriet har investeret 8,2 millioner kroner gennem fiskeplejemidlerne siden 2010. Pengene kommer fra det kontingent, som lystfiskere betaler til staten for at have lov at fiske.

DTU Aqua har beregnet, at ikke mindre end 5.800 laks steg op i Storåen i fjor. På længere sigt lægger DTU Aqua op til, at laksen skal være selvreproducerende i Storåen, så den kan klare sig uden udsætning af yngel.

Mindre forurening fra spildevand, gylle og okker har været med til at give laksen gode betingelser.

Opslået af DR Nyheder på 1. februar 2016

KONTAKT REDAKTIONEN

Du er velkommen til at kontakte os på 9610 7500 eller skrive til os på vest@dr.dk.
Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.