Døden er ulige: Kræftpatienter får bedre hjælp i den sidste tid

Dødeligt syge patienter får ikke samme hjælp i livets sidste fase, viser ny rapport.

Specialhjælp til dødeligt syge er skæv alt efter hvilken sygdom, der er tale om, viser rapport fra Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

Lindring som musikterapi, samtaler med professionelle eller bare ro er en del af hjælpen til patienter på for eksempel hospicer eller specielle hospitalsafsnit for døende.

En ny rapport fra Videnscenter for Rehabilitering og Palliation viser, at 96 procent af de personer, der bliver henvist til denne specialiserede hjælp i livets sidste fase, er kræftpatienter.

Der sker en forskelsbehandling i døden, mener Olav Nørgaard, der er formand for Hospice Forum Danmark.

- Mennesker med kroniske hjertesygdomme og lungesygdomme får ikke det tilbud, som kræftpatienter får, siger han.

For eksempel falder dødeligt syge KOL-patienter (kronisk obstruktiv lungesygdom) mellem to stole, fordi de ikke passer ind.

De akutte medicinske afsnit er ofte kun beredt til at tage akut syge ind. Samtidigt ender KOL-patienter sjældent på hospice, fordi denne gruppe kan have brug for at blive udskrevet fra hospice igen.

Derfor er det på tide at se på visitationskriterierne for hospice, mener formanden for Hospice Forum Danmark.

- Regionerne skal accepterer en højere udskrivningsprocent, så vi kan tage andre patientgrupper ind. Det handler om at få tilbuddet til at passe til borgeren og ikke omvendt, siger Olav Nørgaard.

Anders Kühnau (S), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjyland, er overrasket over, at hele 96 procent af de henviste til hospice er kræftpatienter.

- Det er vigtigt at få udbredt kendskabet til hospice. Nogle grupper er sikkert ikke klar over, at de kan få hjælpen, siger Anders Kühnau.

Rapporten fra videnscenteret viser, at der både mangler kapacitet i specialhjælpen til døende i Danmark samt mulighed for at brede hjælpen ud til flere patientgrupper.

Ifølge de såkaldte europæiske standarter for hjælp til døende burde Danmark have 550 specialiserede sengepladser til døende, men tal fra 2016 viser, at der kun findes 332 pladser.