Droner plager sjældent fuglefjeld: 'Folk vil have superbilledet'

Naturstyrelsen truer med politi og bøder for at stoppe dronefotografer.

- For langt de flestes vedkommende er det af ren og skær uvidenhed, at man gør skade på de her fugle og deres ynglesucces, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Danmarks eneste fuglefjeld uden for

Bornholm
ligger i Bulbjerg i Nordvestjylland.

Det burde være et roligt hjemsted for mågearten riden, der lige nu yngler.

Men

droner
med kameraer flyver ulovligt tæt på og plager fuglefjeldet.

- Folk vil have det ultimative billede af fuglene, der letter, og de flyver meget tæt på med dronerne, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Nu truer styrelsen med bøder for at stoppe dronerne.

  • Riden yngler kun tre steder i Danmark. Bulbjerg er langt den største koloni, men her har fuglen været i tilbagegang over en årrække. (Foto: Henning Bagger)
  • Klinterne ved Bulbjerg vest for Hanstholm er et yndet udflugtsmål. (Foto: Henning Bagger)
  • Rederne på klinten ligger tæt, og ridernes adfærd er tilpasset livet på smalle redesatser: Ungerne har for eksempel bagudrettede klør, der gør dem i stand til at holde fast i kanten. (Foto: Henning Bagger)
1 / 3

Det er tilladt af flyve med

droner
i området omkring Bulbjerg, men ikke tæt på selve fuglefjeldet i yngletiden, understreger vildtkonsulenten.

- Der er ikke som sådan et flyveforbud, men til gengæld er det i henhold til loven om jagt- og vildtforvaltning forbudt at forjage og forstyrre de her dyr, der er i deres yngleperiode. Det er den strafbare handling i det.

De ynglende rider på Bulbjerg skræmmes op af dronen og forlader deres reder på klintens stejle sider.

- Det betyder nogle gange, at ynglen går til, fordi den fryser, og det er koldt. Eller også vil sølvmågerne for eksempel have god chance for at stjæle både æg og unger fra dem, forklarer Tommy Hansen.

Kan ende med bøder

Andre steder i Danmark er

droner
også et problem for fuglelivet, fortæller biolog ved Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted. For eksempel har der været store problemer ved Møns Klint, hvor en sjælden vandrefalk yngler.

- Folk vil bare gerne tage flotte videoer eller billeder af klinten. Men de er måske ikke klar over, at der ligger en sjælden vandrefalk tæt på, siger Knud Flensted.

Naturstyrelsen har netop udsendt et opråb om, at folk, som flyver med

droner
, skal holde sig fra Bulbjerg, ellers vanker der politianmeldelse og bøder.

- Jeg håber, at vores

opfordring
kan få folks øjne op for den egoisme, der ligger i at ville have 'superbilledet'. Den må man gemme lidt væk til fordel for, at de her fugle får ynglesucces, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Facebook
Twitter