Du risikerer at betale 10 gange mere end forventet for at sortere dit skrald

Fra i dag skulle vi alle sortere affald efter nye regler, men kun ni af 98 kommuner er klar.

Sidste sommer blev der vedtaget en lov om, at alle danskere skal til at sortere affald i 10 forskellige dele.(Grafik: Søren Winther Nørbæk, DR Nyheder)

Rettet 01.07.21, hvor vi har tilføjet, at merpris for ny affaldssortering er pr. år.

Glas for sig. Pap for sig. Metal for sig. Madrester for sig. Og så videre...

Du sorterer måske allerede dit affald. Men fra i dag skulle du faktisk til at sortere dit husholdningsaffald i ti forskellige dele.

Men kun i ni af landets 98 kommuner står de nye skraldespande og -biler klar. Og løsningen kan blive mindst 10 gange dyrere end først lovet.

Hos kommunernes affaldsselskaber - Dansk Affaldsforening - ryster formand Mads Jakobsen på hovedet med en følelse af 'hvad sagde jeg!?'.

- Det har været et fatamorgana lige fra starten af, siger han.

Op til 1.200 kroner dyrere pr. husstand

Sidste sommer blev der vedtaget en lov om, at alle danskere skal til at sortere affald i 10 forskellige dele. Dengang lå det i kortene, at det i gennemsnit ville koste hver husstand 55 kroner ekstra om året.

- Vi fortalte både politikerne og embedsværket, at det der kan simpelthen ikke lade sig gøre, fortæller Mads Jakobsen.

Formand for Dansk Affaldsforening Mads Jakobsen mener, at det er en helt urealistisk plan, som Folketingets partier har vedtaget for ny affaldssortering i Danmark. (Foto: Leif Seekjær Møller - DR Nyheder)

Ifølge Dansk Affaldsforening bliver merprisen mindst 550 kroner om året pr. husstand. For det koster penge at sætte affaldscontainere ud til hver husstand og tømme dem.

- Det er helt evident. Og jo mere du sorterer på affaldet, jo dyrere bliver det, siger han.

Prisen bliver endnu højere, når skraldebilen skal køre langt mellem hver husstand. I Lolland Kommune regner de med en merudgift på 1.200 kroner om året pr. husstand.

Hos Landdistrikternes Fællesråd vurderer formand Steffen Damsgaard, at netop landdistrikterne kommer til at bære byrden for en grønnere affaldssortering - og det kan være med til at gøre det mindre attraktivt at bo på landet.

- Det er en skævvridning, og derfor er vores appel også, at man har det med in mente, når man pålægger byrder og afgifter, så det ikke rammer uforholdsmæssigt, hvis man bor i en landdistriktskommune frem for en bykommune, siger han.

  • I køkkenet hos Mogens Lindvig og hans 19-årige datter Sine Gludsted Lindvig i Vildbjerg ved Herning har de for længst vænnet sig til at sortere deres affald i 10 forskellige dele. - Det går meget godt. Vi hængte selvfølgelig en vejledning op på køleskabet, så vi kunne se, hvor det skulle hen. Så har det bare kørt, siger Mogens Lindvig. Men de er nogle af de få, der har muligheden. (Foto: Leif Seekjær Møller - DR Nyheder)
  • - At sortere vores affald er en af måderne at blive grønnere på. Det ligger lige til højrebenet, siger Mogens Lindvig, der bor i Vildbjerg ved Herning. Han betaler gerne de par hundrede kroner mere, som kommunen opkræver for den nye affaldssortering. (Foto: Leif Seekjær Møller - DR Nyheder)
1 / 2

Ens sortering skal gøre det billigere

Miljøminister Lea Wermelin (S) forklarer, at prisstigningen godt kan blive højere end de 55 kroner pr. husstand om året nogle steder i landet. Men der er lagt op til, at de danske husstande i et gennemsnit ikke skal betale mere end 55 kroner pr. husstand pr. år.

- Vi kommer til at følge det her og kigge på, hvordan vi kan reducere nogle omkostninger, som svarer til den gennemsnitlige stigning for netop at sikre, at det ikke samlet set bliver dyrere, siger hun.

Hun mener, at Dansk Affaldsforening skyder over målet med en årlig prisstigning på 550 kroner pr. husstand. For mange faktorer spiller ind, når man skal gøre prisen op.

Hun medgiver, at det koster at købe nye affaldsspande ind, men ifølge miljøministeren undervurderer kommunerne, at for eksempel udbud på indsamling af affaldet kan gøres billigere end i dag.

- Man kan slå sig sammen som kommuner, fordi affaldet er opdelt i de samme fraktioner i hele Danmark. Sådan har det ikke været før, forklarer hun.

I dag betaler de fleste danskere mellem 1500 og 3000 kroner i affaldsgebyr pr. husstand. Uenigheden om beløbet handler altså om merprisen pr. år ved den nye affaldssortering.

Senest i 2022 sorterer alle i 10 bunker

Tilbage står spørgsmålet om, hvornår alle 98 kommuner i Danmark er i mål, og alle danskere sorterer husholdningsaffaldet i 10 forskellige fraktioner.

Allerede i foråret blev politikerne enige om at give dispensation til de kommuner, der ikke kunne nå skæringsdatoen i dag. Nu skal de være klar senest i slutningen af 2022.

Det tager tid, når affaldsplaner og regulativer skal falde på plads. Oven i hatten efterspørger langt de fleste danske kommuner lige nu nye affaldscontainere og skraldebiler. Det betyder øget leveringstid.

For miljøministeren er det mindre vigtigt, at tempoet er sat lidt ned. Men lige nu har Danmark en kedelig førsteplads som det land i Europa, hvor man smider mest husholdningsaffald ud. Det skal der rettes op på.

- Vi har ikke ændret på målsætningen, eller hvor vi alle sammen skal ende henne. Det tager bare en lille smule længere tid, siger Lea Wermelin.